Špecifikácie

Najdôležitejšie údaje a fakty o Triede B

Alternatívny pohon


Objavte prvú Triedu B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete

Alternatívny pohon


Objavte prvú Triedu B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete

Na obrázku: celé hnacie ústrojenstvo vozidla Mercedes-Benz Triedy B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete.
Na obrázku: systém nabíjania striedavým prúdom vozidla Mercedes-Benz Triedy B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete.

Trieda B s technológiou hybridného pohonu dobíjateľného zo siete spája dynamiku a efektívnosť elektromotora s dojazdom spaľovacieho motora s výkonom systému až do XXX kW (XXX k)<p>Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení.</p> a maximálneho krútiaceho momentu XXX Nm<p>Údaje o menovitom výkone a menovitom krútiacom momente podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení.</p>. Elektromotor sa pri zrýchľovaní postará o zvýšenie výkonu, v meste však dokáže aj samostatne poháňať vozidlo až na vzdialenosť XXX kilometrov, takže veľkú časť vašich každodenných ciest môžete zdolať lokálne bez emisií.

Spotreba elektrického prúdu modelu B 250 e v kombinovanom testovacom cykle: XX,X – XX,X kWh/100 km; kombinovaná spotreba paliva: X,X – X,X l/100 km; kombinované emisie CO2: XX – XX g/km<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO<sub>2</sub> podľa skúšobného postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektriny bola zistená na základe nariadenia 692/2008/ES.</p>

Rozmery


Pokojne si ju premerajte: Trieda B sa k vám dokonale hodí

Rozmery


Pokojne si ju premerajte: Trieda B sa k vám dokonale hodí

Na obrázku: rozmery vozidla Triedy B pri pohľade spredu.
Na obrázku: rozmery vozidla Triedy B pri pohľade spredu.
Na obrázku: rozmery vozidla Triedy B pri pohľade zozadu.
Na obrázku: rozmery vozidla Triedy B pri pohľade zboku.
Na obrázku: rozmery vozidla Triedy B pri pohľade zhora.