Neprestáva sa zlepšovať

Neprestáva sa zlepšovať

Znova si pozrieť

Iba tých najlepších svojho druhu poháňa táto sila: každý deň sa zlepšovať.