Neprestáva sa zlepšovať

Neprestáva sa zlepšovať

Znova si pozrieť

Veľkých športovcov poznáte už podľa ich tvaru. Zvnútra aj zvonku.