Nabíjanie a služby

Zistite viac o elektrickej mobilite od značky Mercedes-Benz

EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 22,2; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0. Predbežné údaje.[1]

Prehľad nabíjania


Nabíjanie so značkou Mercedes-Benz: inovatívne, pohodlné a spoľahlivé

Elektrická mobilita má byť jednoduchá, rýchla a pohodlná. A predovšetkým: priamo dostupná. Nato sú potrebné komplexné riešenia, ktoré ponúkajú intuitívny prístup k nabíjacej infraštruktúre alebo prenášajú nabíjanie priamo domov. Presné možnosti uvidíte v našom filme.

Prehľad nabíjania


Nabíjanie so značkou Mercedes-Benz: inovatívne, pohodlné a spoľahlivé

Elektrická mobilita má byť jednoduchá, rýchla a pohodlná. A predovšetkým: priamo dostupná. Nato sú potrebné komplexné riešenia, ktoré ponúkajú intuitívny prístup k nabíjacej infraštruktúre alebo prenášajú nabíjanie priamo domov. Presné možnosti uvidíte v našom filme.

Znova si pozrieť

Nabíjanie doma


Jednoduché a pohodlné nabíjanie doma

Svoje elektrické vozidlo nabíjajte celkom jednoducho a pohodlne doma: s využitím nabíjacej skrinky Mercedes-Benz alebo tradičnej domovej zásuvky.

Nabíjanie doma


Jednoduché a pohodlné nabíjanie doma

Svoje elektrické vozidlo nabíjajte celkom jednoducho a pohodlne doma: s využitím nabíjacej skrinky Mercedes-Benz alebo tradičnej domovej zásuvky.

Nabíjanie z domácej nabíjacej skrinky Mercedes-Benz

Domáca nabíjacia skrinka Mercedes-Benz umožňuje mimoriadne rýchle, bezpečné a komfortné nabíjanie.

Na obrázku: vizualizácia vozidla Mercedes-Benz EQC pripojeného k domácej nabíjacej skrinke Mercedes-Benz.

Nabíjanie z domovej zásuvky

Tradičná domová zásuvka umožňuje pohodlné nabíjanie, napríklad cez noc.

Nabíjanie na cestách


Rýchle a jednoduché nabíjanie na cestách

Stále rastúca sieť verejných nabíjacích staníc umožňuje jednoduché a flexibilné nabíjanie počas ciest, či už v meste, v blízkosti nákupných centier, alebo na diaľnici.

Nabíjanie na cestách


Rýchle a jednoduché nabíjanie na cestách

Stále rastúca sieť verejných nabíjacích staníc umožňuje jednoduché a flexibilné nabíjanie počas ciest, či už v meste, v blízkosti nákupných centier, alebo na diaľnici.

Nabíjanie z rýchlonabíjacích staníc IONITY

Sieť IONITY ponúka na dlhých trasách spoľahlivé a výkonné nabíjacie stanice.

Na obrázku: vizualizácia nabíjania vozidla Mercedes-Benz EQC na nabíjacej stanici IONITY.
Na obrázku: vizualizácia nabíjania vozidla z verejnej nabíjacej stanice.

Nabíjanie z verejných nabíjacích staníc

So službou Mercedes me Charge máte celoplošný prístup k verejným nabíjacím staniciam

Otázky a odpovede


Otázky a odpovede

Elektrická mobilita je mobilita budúcnosti – ďalší krok k novým technológiám a zároveň rozlúčka s tým, čo sme poznali doteraz. Zároveň sa vynára množstvo otázok. Niektoré z nich sme pre vás preto na tomto mieste zodpovedali.

Otázky a odpovede


Otázky a odpovede

Elektrická mobilita je mobilita budúcnosti – ďalší krok k novým technológiám a zároveň rozlúčka s tým, čo sme poznali doteraz. Zároveň sa vynára množstvo otázok. Niektoré z nich sme pre vás preto na tomto mieste zodpovedali.

  • Hodnota elektrického vozidla pri opätovnom predaji

   Hodnota elektrického vozidla pri opätovnom predaji

   A čo hodnota môjho elektrifikovaného vozidla pri jeho opätovnom predaji? Napríklad akumulátor – nestlačí klesajúci výkon hodnotu tak nízko, že sa obstaranie vôbec nevyplatí?

   Vozidlá Mercedes-Benz sú typické svojou vysokou hodnotou pri opätovnom predaji. To platí aj pre elektrifikované vozidlá. Certifikát akumulátora od značky Mercedes-Benz napríklad zaručuje výkonnosť lítium-iónového vysokovoltového akumulátora v plnoelektrických vozidlách, ako aj v hybridných vozidlách dobíjateľných zo siete. To sa pozitívne prejaví na hodnote pri opätovnom predaji.

  • Možnosti recyklovania akumulátorov

   Možnosti recyklovania akumulátorov

   V prvom rade sa hovorí o nižšej spotrebe a nižších emisiách: dobrá správa pre životné prostredie. Ako je to ale s recykláciou akumulátora? Batérie z môjho diaľkového ovládania TV by sa nemali len tak vyhadzovať do odpadu.

   V rámci výskumného projektu LiBRi (Iniciatíva pre recykláciu lítium-iónových akumulátorov) značka Mercedes-Benz v spolupráci s dodávateľmi a partnerskými spoločnosťami, ktoré sa venujú likvidácii odpadu, vyvinula inovatívne koncepcie recyklácie, ktoré umožňujú vysokokvalitné spätné získavanie cenných konštrukčných dielov alebo obsahových látok. Podrobnejšie informácie o ekologickom certifikáte nájdete na adrese www.mercedes-benz.com pod heslom „Life Cycle“.

  • Celková ekologická bilancia vozidiel

   Celková ekologická bilancia vozidiel

   Existuje čosi ako celková ekologická bilancia vozidiel? Nie som si istý, či s mojím čiastočne elektrickým/plnoelektrickým vozidlom cestujem skutočne ekologickejšie, napríklad ako s vozidlom s dieselovým motorom.

   To, ako ekologicky sa vozidlo v skutočnosti používa, do značnej miery závisí od správania zákazníka počas jazdy a aj od spôsobu nabíjania. Častým nabíjaním po krátkych trasách (menej ako 30 km) sa zvyšuje celková vzdialenosť, ktorú zákazník v skutočnosti prekoná, napríklad s využitím hybridného pohonu dobíjateľného zo siete. Dôležitú úlohu zohráva aj druh elektrického prúdu, ktorým sa vozidlo nabíja – vozidlo sa môže nabíjať skutočne ekologickým prúdom alebo zmesou rôznych druhov elektrického prúdu.

   Všetky verejné nabíjacie stanice sa spravidla zásobujú ekologickým prúdom a aj v súkromnej domácnosti vás od zmluvy o dodávke ekologického prúdu často delí len niekoľko kliknutí.

  • Zaistenie nabíjacieho kábla

   Zaistenie nabíjacieho kábla

   Svoje vozidlo nabíjam na vonkajšom parkovacom mieste. Ako si môžem byť istý, že moje vozidlo v noci nikto neodpojí?

   Domáca nabíjacia skrinka Mercedes-Benz ponúka pevne pripojený nabíjací kábel. Na strane vozidla sa zástrčka zaistí.

  • Celkové náklady spojené s vlastníctvom

   Celkové náklady spojené s vlastníctvom

   Aké sú približné celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO) rôznych variantov pohonu v porovnateľných modeloch?

   Kúpou elektrického vozidla môžete počítať s výrazne nižšími nákladmi na servisné práce na vašom vozidle ako majiteľ benzínového alebo naftového vozidla. V závislosti od cien elektrického prúdu sú nezanedbateľným argumentom pri rozhodovaní o kúpe aj nižšie „náklady na tankovanie“. V mnohých krajinách sa poskytujú aj podporné programy a daňové zvýhodnenia, prípadne sa na takéto vozidlá nevzťahujú obmedzenia a poplatky pri vjazde do mesta.

  EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 22,2; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0. Predbežné údaje.<p>Údaje o spotrebe elektriny, emisiách CO<sub>2</sub> a dojazde sú predbežné a boli zistené Technickou službou. Typové schválenie ES a potvrdenie o zhode s úradnými hodnotami ešte nie sú k dispozícii. Medzi uvedenými údajmi a úradnými hodnotami sa môžu vyskytnúť odchýlky.</p>