Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Aktívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu križovatkou

Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Aktívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu križovatkou

Udržiavať odstup, chrániť si náskok

Na obrázku: aktívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu križovatkou vo vozidle GLS.
Znova si pozrieť

Udržiavať odstup, chrániť si náskok

Po rozpoznaní nebezpečenstva kolízie s vozidlom alebo chodcom dokáže systém znížiť riziko nehôd v dôsledku nabehnutia a nehôd na križovatkách.

Po rozpoznaní nebezpečenstva kolízie s vozidlom alebo chodcom dokáže systém znížiť riziko nehôd v dôsledku nabehnutia a nehôd na križovatkách.

Radarové snímače a stereokamera neustále zaznamenávajú a vyhodnocujú situáciu v oblasti pred vozidlom. Aktívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu križovatkou pritom prihliada nielen na vozidlá idúce vpredu, ale do rýchlosti 72 km/h registruje aj vozidlá križujúce vašu jazdnú dráhu a prípadných chodcov.

Podrobný opis jednotlivých funkcií:

  • Výstraha pri nebezpečenstve kolízie.

Pri rozpoznaní nebezpečenstva kolízie systém upozorní vodiča zvukovo, ale aj vizuálne na združenom prístroji.

  • Situačná podpora brzdenia.

Ak systém rozpozná nebezpečenstvo nehody a vodič šliapne na brzdu, aktívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu križovatkou môže v závislosti od situácie zvýšiť tlak v brzdovej sústave, čo v ideálnom prípade zabráni kolízii.

  • Samočinné brzdenie.

Ak by vodič zostal pasívny, systém ho môže varovať aj taktilne prostredníctvom samočinného brzdenia, počas ktorého už dôjde k určitému zníženiu rýchlosti.

  • Samočinné brzdenie naplno.

Ak by vodič naďalej nereagoval, aktívny asistent brzdenia aktivuje samočinné brzdenie naplno, ktorého cieľom je odvrátiť dopravnú nehodu alebo výrazne znížiť silu nárazu. V prípade chodcov a v závislosti od situácie sa súčasne s varovaním môže ihneď iniciovať aj samočinné brzdenie.

Dodáva sa len ako súčasť balíka asistenčných jazdných systémov.