Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Pilot udržiavania odstupu DISTRONIC s riadiacim pilotom

Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Pilot udržiavania odstupu DISTRONIC s riadiacim pilotom

Udrží odstup aj jazdný pruh

Vyobrazená je vizualizácia GLS s integrovaným asistentom udržiavania v jazdnom pruhu pilota udržiavania odstupu DISTRONIC s pilotom riadenia.

Udrží odstup aj jazdný pruh

Inovatívny asistenčný jazdný systém podporuje vodiča pri udržiavaní bezpečného odstupu od vozidla idúceho vpredu a pomáha mu zostať v strede jazdného pruhu.

Inovatívny asistenčný jazdný systém podporuje vodiča pri udržiavaní bezpečného odstupu od vozidla idúceho vpredu a pomáha mu zostať v strede jazdného pruhu.

Systém ponúka najmä na dlhých trasách a pri jazdení v zápche vysokú mieru komfortu odbremenenia. Radarom podporovaný systém v prípade potreby pribrzdí, a ak je to možné, opäť zrýchli na nastavenú želanú rýchlosť. Tým sa znižuje riziko nehôd v dôsledku nabehnutia.

Výhody pilota udržiavania odstupu DISTRONIC s riadiacim pilotom:

Na obrázku je vizualizácia GLS s integrovaným asistentom udržiavania odstupu DISTRONIC s pilotom riadenia.
Znova si pozrieť

Výhody pilota udržiavania odstupu DISTRONIC s riadiacim pilotom:

  • Celkom uvoľnené udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu.

Pomoc riadiaceho pilota je podmienená rozpoznaním vodorovného dopravného značenia stereokamerou; toto značenie musí byť preto dobre viditeľné po obidvoch stranách jazdného pruhu. Počas jazdy v zápche pri rýchlosti do 60 km/h sa systém orientuje aj podľa vpredu idúceho vozidla, najmä pri chýbajúcom alebo nejednoznačnom vodorovnom dopravnom značení.

  • Inteligentné rozpoznávanie zloženia rúk z volantu.

Keď vodič zloží ruky z volantu, aktivovanie výstrahy a deaktivovanie riadiaceho pilota nasleduje len v prípade, ak to vyžaduje daná situácia. Systém teda umožňuje pomalé nasledovanie v zápche bez pomoci rúk.

  • Dynamika na želanie.

Výber jazdných programov má vplyv aj na jazdnú charakteristiku automatickej regulácie odstupu.

  • Na diaľnici myslí spolu s vami.

Systém dokáže potlačiť nepovolené predchádzanie sprava na diaľniciach alebo rýchlostných komunikáciách, napríklad pri rozpúšťajúcich sa dopravných zápchach alebo pri jazde v kolóne.

  • Varovanie v nebezpečných situáciách.

Automatické spomalenie sa uskutoční so spomalením až 5 m/s2. Ak systém zistí, že je potrebné intenzívnejšie brzdenie, zaznie výstražný tón a na združenom displeji sa rozsvieti výstražný symbol. V obidvoch prípadoch systém vyzve vodiča, aby šliapol na brzdový pedál. V prípade potreby sa aktivuje aktívny asistent brzdenia.

Pilot udržiavania odstupu DISTRONIC s riadiacim pilotom pracuje v rozsahu rýchlosti od 0 do 200 km/h. Fungovanie systému využívajúceho stereokameru je za určitých podmienok obmedzené, napríklad pri protisvetle, pri hmle, v noci, pri daždi alebo snežení.

Dodáva sa len ako súčasť balíka asistenčných jazdných systémov.