Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Asistent sledovania dopravných značiek

Asistenčné jazdné systémy a bezpečnosť

Asistent sledovania dopravných značiek

Rozpozná, čo je povolené

Na obrázku: asistent sledovania dopravných značiek na združenom prístroji v GLS.
Znova si pozrieť

Rozpozná, čo je povolené

Systém dokáže rozpoznať a zobraziť obmedzenia rýchlosti, zákazy vjazdu alebo zákazy predchádzania, ako aj zrušenie týchto obmedzení. Ak je cestná komunikácia označená príslušnými dopravnými značkami, pri vjazde na takúto komunikáciu proti predpísanému smeru jazdy sa aktivuje vizuálna aj zvuková výstraha.

Asistent sledovania dopravných značiek a jednotlivé funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Vizuálna a zvuková výstraha pred vjazdom na komunikáciu proti predpísanému smeru jazdy v prípade označenia príslušnými dopravnými značkami je predbežne k dispozícii iba v Nemecku.

Výbava je k dispozícii len v kombinácii so systémom COMAND Online.