Polovodiče

Napätá globálna situácia v rámci dodávok

Vplyv na automobilový priemysel

Vplyv na automobilový priemysel

V súčasnosti existuje celosvetový výpadok dodávok určitých polovodičových komponentov. Tie sú súčasťami mikročipov, ktoré sa používajú v elektronických zariadeniach a umožňujú elektronicky riadené funkcie. Vo vozidle regulujú napríklad v riadiacich prístrojoch pohon a jazdné vlastnosti. Riadia však aj komfortné a asistenčné systémy.

Zasiahlo to prakticky všetky priemyselné odvetvia

Zasiahlo to prakticky všetky priemyselné odvetvia

Zmene dopytu a jeho prudkému nárastu počas pandémie ochorenia COVID-19, a to najmä dopytu po elektronických produktoch, ako sú mobilné telefóny, tablety, počítače a hracie konzoly, sa trh s polovodičmi nedokázal v plnom rozsahu prispôsobiť, čoho následkom je ich nedostatok.

Kritický globálny nedostatok mikročipov

Na obrázku: zamestnanec vo výrobnej linke.

Kritický globálny nedostatok mikročipov

Nevyhlo sa to ani celému automobilovému odvetviu, napriek včasným a dostatočným oznámeniam o našom dopyte. Výrobcovia čipov dočasne nemohli vyrábať z dôvodu miestne nariadených lockdownov.

Momentálne ani odborníci nedokážu poskytnúť zaručenú prognózu o tom, kedy možno počítať s úplným zotavením dostupnosti.

V súčasnosti, žiaľ, preto musíme na niektorých trhoch a v rámci niektorých konštrukčných radov podnikať obmedzenia týkajúce sa určitých prvkov výbavy. To má za následok oneskorenie dodávok alebo expedície s obmedzenou výbavou.

Na obrázku: Britta Seeger, členka predstavenstva zodpovedná za predaj v divízii Mercedes-Benz Cars.

„Zakúpenie Mercedesu je vždy niečím výnimočným, niečím, o čom mnohí snívajú. Ak raz nájdete dokonalú hviezdu, len ťažko sa vám na ňu dlhšie čaká. Žiaľ, dlhším časom čakania teraz musí čeliť celé odvetvie, a to z dôvodu obmedzenej dostupnosti určitých polovodičových komponentov. Za nepríjemnosti, ktoré vám táto situácia spôsobuje, sa ospravedlňujeme. Je našou najvyššou prioritou, aby sme spolu s vami našli individuálne riešenie a váš čas čakania čo najviac skrátili.“

Britta Seeger, členka predstavenstva spoločností Daimler AG a Mercedes-Benz AG, zodpovedná za marketing a predaj

Váš autorizovaný obchodník Mercedes-Benz je vám k dispozícii.

Na obrázku: pohľad spredu na servisný terminál v rámci Mercedes-Welt v Berlíne.

Váš autorizovaný obchodník Mercedes-Benz je vám k dispozícii.

Ak by sa vás to pri vašej objednávke týkalo, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa konfigurácie vášho nového vozidla Mercedes-Benz, pokojne sa obráťte na svojho obchodníka Mercedes-Benz.

Nájdite zmluvného partnera Mercedes-Benz.