Efektívnosť v centre pozornosti

Spotreba a emisie


Spotreba a emisie. Čo je to?

Spotreba a emisie


Spotreba a emisie. Čo je to?

Spotreba a emisie Triedy E sedan sa líšia v závislosti od špecifikácie výbavy a motorizácie. Tieto rozdiely zohľadňuje štandard WLTP.

V závislosti od konštrukcie spaľovacieho motora, veľkosti a hmotnosti vozidla, rovnako ako spôsobu jazdy sa líši aj potrebné množstvo paliva. Čím vyššia je spotreba, tým vyššie je aj množstvo emitovaného oxidu uhličitého. Emisie CO2 bezprostredne závisia od množstva spáleného paliva – zvýšenie spotreby má priamoúmerný vplyv na zvýšenie množstva emitovaného oxidu uhličitého. Veľký počet komfortných a bezpečnostných funkcií priamo ovplyvňuje spotrebu paliva.

Množstvo spotreby a čistota spaľovania

Takmer zrkadlovo hladký povrch vo vnútri valcov v rámci inovatívnej klznej dráhy piestov NANOSLIDE znižuje trenie, čím znižuje spotrebu paliva a emisie.

Množstvo spotreby a čistota spaľovania

Okrem emisií CO2 sú dôležité aj ďalšie súčasti spalín. Týka sa to predovšetkým emisií NOx (oxidov dusíka), rovnako ako emisií sadzí, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní moderných dieselových motorov a zážihových motorov s priamym vstrekovaním. Rozlišujeme pritom medzi množstvom spotreby (emisie CO2) a čistotou spaľovania (NOx, častice).

Vývoj vozidiel


Kontinuálna optimalizácia

Spoločnosť Mercedes-Benz sa vždy usilovala o optimalizovanie spaľovacieho procesu a iných procesov vo vnútri motora s cieľom zníženia spotreby a zároveň emisií CO2, rovnako ako zdokonalenia čistoty spaľovania. Spotreba paliva modelov vo vozovom parku Mercedes-Benz sa tak od roku 1995 znížila takmer na polovicu.

Vývoj vozidiel


Kontinuálna optimalizácia

Spoločnosť Mercedes-Benz sa vždy usilovala o optimalizovanie spaľovacieho procesu a iných procesov vo vnútri motora s cieľom zníženia spotreby a zároveň emisií CO2, rovnako ako zdokonalenia čistoty spaľovania. Spotreba paliva modelov vo vozovom parku Mercedes-Benz sa tak od roku 1995 znížila takmer na polovicu.

Náš cieľ: nízke emisie pri súčasne vysokom výkone.

Vývoj vozidiel: spoločnosť Mercedes-Benz nepretržite pracuje na technickom prevedení a usiluje sa o zefektívnenie vozidiel a zníženie ich spotreby.

Náš cieľ: nízke emisie pri súčasne vysokom výkone.

Spoločnosť Mercedes-Benz nepretržite pracuje na technickom prevedení a usiluje sa o zefektívnenie vozidiel a zníženie ich spotreby. V procese vývoja sa uskutočňujú mnohé úpravy, ktorých cieľom je vyvinutie čo najhospodárnejšieho automobilu pri súčasnom naplnení vlastných požiadaviek značky Mercedes-Benz kladených na bezpečnosť, dizajn, kvalitu produktu a výkon.

Filter pevných častíc pre benzínové motory

Spoločnosť Mercedes-Benz kladie pri ďalšom zdokonaľovaní ekologickej kompatibility dôraz na veľkoplošné používanie filtrov pevných častíc aj pre benzínové motory.

Filter pevných častíc pre benzínové motory

To, čo sa medzičasom stalo pre dieselové motory štandardom, je teraz k dispozícii aj pre benzínové motory: filter pevných častíc. Pretože pre ďalšie zdokonaľovanie ekologickej kompatibility ponúkne Mercedes-Benz ako prvý výrobca filtre pevných častíc aj pre benzínové motory vo veľkoplošnom nasadení.

Výbavy Eco


Úspora paliva s výbavami ECO

Zákazníci budú môcť v budúcnosti lepšie ovplyvniť hodnotu CO2 svojho modelu vozidla prostredníctvom výberu mimoriadnej výbavy. Spoločnosť Mercedes-Benz ponúka s týmto cieľom nielen výber vysokoúčinných motorov, ale aj mimoriadnych komponentov slúžiacich na optimalizovanie aerodynamiky, ktoré sú súčasťou zoznamu výbavy.

Výbavy Eco


Úspora paliva s výbavami ECO

Zákazníci budú môcť v budúcnosti lepšie ovplyvniť hodnotu CO2 svojho modelu vozidla prostredníctvom výberu mimoriadnej výbavy. Spoločnosť Mercedes-Benz ponúka s týmto cieľom nielen výber vysokoúčinných motorov, ale aj mimoriadnych komponentov slúžiacich na optimalizovanie aerodynamiky, ktoré sú súčasťou zoznamu výbavy.

  • AIRPANEL

   AIRPANEL

   Pre Triedu E a Triedu C s líniou výbavy Exclusive je k dispozícii mimoriadna výbava AIRPANEL. Pri nízkych požiadavkách na chladiaci výkon zostáva AIRPANEL zatvorený. So zatvorenými lamelami prispieva žalúzia chladiča k zlepšeniu aerodynamiky vozidla, pretože zabraňuje prúdeniu vzduchu cez motorový priestor. Výsledkom je zníženie odporu vzduchu, rovnako ako spotreby paliva a zároveň emisií CO2. Lamely sa otvoria až pri potrebe vyššieho chladiaceho výkonu. Systém je viditeľný z vonkajšej strany a ponúka zaujímavý vizuálny efekt.

  • Kolesá AERO

   Kolesá AERO

   Špeciálne vyvinuté kolesá AERO s mimoriadne nízkym trením pri odvaľovaní a s označením EÚ „B“ znižujú spotrebu. V kombinácii s diskami AERO, ktoré svojím výrazným dizajnom a prevažne uzavretými plochami ponúkajú výrazne lepšiu aerodynamiku, prinášajú ďalšie zvýraznenie efektu.

  Hospodárne jazdenie


  Využívať potenciál úspory. Šetriť zdroje.

  Hospodárne jazdenie


  Využívať potenciál úspory. Šetriť zdroje.

  Zachovanie individuálnej spotreby v Triede A na nízkej úrovni: hospodárny spôsob jazdy šetrí palivo a minimalizuje emisie CO2.

  Ekologický spôsob jazdy: ovplyvňujúce faktory

  Úsporné jazdenie: ukazovateľ ECO na multifunkčnom displeji modelu CLA motivuje vodiča jazdiť štýlom orientovaným na úsporu paliva.

  Efektívny štýl jazdy: ukazovateľ ECO