Dynamický jazdný profil

Dynamický jazdný profil

Štandard WLTP odráža širší a dynamickejší jazdný profil, ktorý ponúka v otázke spotreby a emisií hodnoty výraznejšie sa približujúce k reálnym jazdným podmienkam v porovnaní s hodnotami, ktoré poskytla metóda NEFZ. Reálna spotreba vozidiel sa nezmení, prísnejší testovací cyklus však prinesie vo väčšine prípadov vyššie namerané hodnoty spotreby.
Hoci aj metóda NEFZ zabezpečovala možnosť porovnania medzi výrobcami, medzičasom sa stala zastaranou. Rozdiely vyplývajúce z princípu merania v laboratórnych podmienkach a priamo na ceste zostávajú síce relatívne zachované, štandard WLTP však v oveľa väčšej miere zohľadňuje faktory ovplyvňujúce spotrebu.
Príčinu zvýšenia možno nájsť aj v zohľadnení mimoriadnych výbav pri určovaní hodnoty CO₂
vozidla. Rozdiel vo zvýšení číselných hodnôt CO₂ pri používaní štandardu WLTP v porovnaní s metódou NEFZ sa však môže pri jednotlivých vozidlách líšiť, v závislosti od technologického postupu a výbavy.