Pre Mercedes-Benz je zabezpečenie a ochrana údajov veľmi dôležitá. Ochrana osobných údajov orientovaná na zákazníkov je pre nás znakom kvality. Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sú v centre záujmu naši zákazníci: na jednej strane chceme využiť príležitosti digitalizácie a prostredníctvom dokonale prispôsobených aplikácií, produktov a servisných ponúk chceme ponúkať pridanú hodnotu. Zároveň s údajmi o zákazníkoch zaobchádzame zodpovedne. Ochrana a zabezpečenie údajov sú pre nás rovnako dôležité ako ochrana a zabezpečenie našich vozidiel. Opierame sa pritom najmä na tri princípy: transparentnosť, možnosť výberu a bezpečnosť osobných údajov.

Video
Znova si pozrieť

Zodpovednosť za osobné údaje

Mercedes me – bezpečnosť údajov

Zodpovednosť za osobné údaje

Pre spoločnosť Mercedes-Benz je zodpovedné zaobchádzanie s údajmi znakom kvality. Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Preto naši inžinieri pri vývoji nových služieb a produktov od začiatku dbajú na to, aby tieto služby a produkty boli navrhnuté v súlade s ochranou osobných údajov a aby ich ovládanie bolo pre používateľa jednoduché. Preto sme zaviedli opatrenia a procesy pre bezpečné zaobchádzanie s údajmi – ešte skôr ako sa údaje napríklad uložia a spracujú. Tak minimalizujeme možné riziká a zároveň umožňujeme inovatívne dátové služby.

Transparentnosť

Mercedes me – bezpečnosť údajov

Transparentnosť

Transparentne vysvetľujeme, na čo vaše údaje potrebujeme a ako ich spracovávame. Preto musíme naše systémy a procesy prispôsobiť tak, aby boli ľahko obsluhovateľné. To je relevantné napríklad vtedy, keď využívate naše digitálne ponuky ako Mercedes me connect.

Možnosť voľby

Mercedes me – bezpečnosť údajov

Možnosť voľby

Naši zákazníci majú absolútnu kontrolu nad svojimi údajmi. To znamená, že si môžete vybrať, ktoré údaje použijete a či chcete poskytnúť svoje údaje na spracovanie. Prostredníctvom nášho Centra ochrany osobných údajov* môžete tieto oprávnenia nám alebo poskytovateľom tretích strán udeliť a znova odobrať. Zároveň máte vždy prehľad o tom, ktoré údaje sa využívajú a na aký účel.

Inovácie

Mercedes me – bezpečnosť údajov

Inovácie

Údaje zohrávajú dôležitú úlohu v Mercedes-Benz v súčasnosti a bude to tak aj v budúcnosti. Umožňujú nám vyvíjať a vylepšovať inovatívne služby, čím vytvárajú praktickú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Prostredníctvom neustále rozširovaných ponúk, nových obchodných modelov, ako aj inovatívnych a trvalo udržateľných projektov vás sprevádzame na vašej ceste do budúcnosti mobility.