Kariéra

Naštartujte svoju kariéru

Naštartujte svoju kariéru

Pridajte sa k tým najlepším. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. je medzinárodná firma a importér značiek Mercedes-Benz, smart, Setra a Fuso.

 

Hlásime sa k princípom dodržiavania zásad správania sa a etického konania v rámci firmy, ako aj voči obchodným partnerom. Udržiavame si stabilitu a našim zamestnancom poskytujeme pocit istoty.

 

Hľadáme tých, ktorí chcú prijať nové výzvy.

Aktuálne pracovné ponuky

Aktuálne pracovné ponuky

Aktuálne pracovné ponuky môžete sledovať aj prostredníctvom sociálnej siete Linkedin. Stačí sledovať oficiálnu stránku Mercedes-Benz Slovakia.

 

Nižšie nájdete odkazy na plné znenie aktuálnych ponúk:

Momentálne máme všetky pozície obsadené. Prosím, skúste navštíviť našu stánku neskôr. Ďakujeme za váš záujem.

 

Zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie

Zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie

Ak ste v aktuálnych pracovných ponukách nenašli nič, čo by vás zaujalo, ale máte záujem o prácu v oblastiach:

  • predaj vozidiel,
  • služby zákazníkom,
  • marketing,
  • administratíva,

dajte nám o sebe vedieť zaslaním vášho životopisu a my vás zaradíme do našej datzabázy uchádzačov o zamestnanie.

V prípade záujmu o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie nám zašlite svoj životopis a/alebo motivačný list na adresu personalne@daimler.com .

 

Do tela e-mailu skopírujte prosím nasledovný súhlas so spracovaním osobných údajov:


Ja [DOPLŇTE PROSÍM MENO A PRIEZVISKO] odoslaním tohto emailu vrátane príloh (životopis a/alebo motivačný list) týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľne dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., so sídlom na Tuhovskej 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21018/B (ďalej len ,,MBSK“) na účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to v rozsahu uvedenom v dokumentoch, ktoré zasielam. Súhlas udeľujem MBSK na dobu jedného roka od jeho udelenia. Som si vedomý/-á toho, že mám právo požadovať od MBSK prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a že tieto práva, okrem posledného, môžem uplatniť formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania prebiehajúceho na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Som si vedomý/-á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla, alebo e-mailu zaslaného na adresu: dialog.sk@daimler.com.

Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.