Výskumné vozidlo Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion je prejavom dizajnovej filozofie zmyselnej čistoty.

Cieľom dizajnérov je presadiť vnímanie spoločnosti ako medzinárodnej značky luxusu, pretože luxus pre nich znamená viac než len vyhlásenie súvisiace s automobilmi, je to životný štýl.

V centre pozornosti pritom neustále stojí hlavná značka Mercedes-Benz, ktorej dizajnová filozofia zmyselnej čistoty definuje moderný luxus. Luxus dnes znamená nadčasovosť, ktorá presahuje hranice módy. Skutočný luxus je vzácny, a preto veľmi žiadaný. Čoraz menej pritom ide o materiálne hodnoty a oveľa viac sa do popredia dostávajú emocionálne, autentické zážitky a predovšetkým sústredenie sa na to podstatné. Špičková technológia v kombinácii s tradičným umením remeselnej výroby a skutočný pôžitok sa čoraz viac stávajú stredobodom pozornosti.

Filozofia zmyselnej čistoty sa zameriava na dôležitý aspekt značky – bipolaritu emócie a inteligencie. Pre dizajnérov musí byť dobrý dizajn krásny a inteligentný alebo – stručne povedané – príťažlivý a moderný. Produkty značky Mercedes-Benz uľahčujú ľuďom, aby sa do nich zamilovali, pretože sú neodolateľné – skrátka: žiadané. Touto vlastnosťou symbolizujú jednu stránku podstaty značky, ktorú uznáva Gottlieb Wilhelm Daimler a ktorá charakterizuje éru ranných pretekárskych vozidiel aj klasických automobilov. Druhá stránka symbolizuje rozum, čiže tú časť podstaty značky, ktorú zastupuje Carl Friedrich Benz. Tu ide o redukciu a techniku – produkty vyrážajú dych ako niečo neočakávané, čo prekvapí a nikto to predtým nevidel. S touto filozofiou netvoria dizajnéri iba automobily, ale celý svet moderného luxusu.

Filozofiu dizajnu definuje dizajnový kód. Jeho základom je šesť pravidiel, ktoré nachádzajú svoje zodpovedajúce uplatnenie pri každom modeli. Každý konštrukčný rad tak získa svojrázny charakter a napriek tomu nesie typické črty značky Mercedes-Benz.