MercedesTrophy 2019

Výsledky a fotogalérie MercedesTrophy 2019

MercedesTrophy 2019

Výsledky a fotogalérie MercedesTrophy 2019

MercedesTrophy 2019

Propozície MercedesTrophy 2019

MercedesTrophy 2019

Propozície MercedesTrophy 2019

MercedesTrophy 2019 pozostáva z 3 postupových turnajov (1) Green Resort Hrubá Borša, (2) Golf and Country Club Hron Tri Duby, (3) Golfový rezort Black Stork Veľká Lomnica a národného finálového turnaja v Golf- und Thermenregion Stegersbach a spoločenského Texas Scramble štvoríc v Golf- und Thermenregion Stegersbach.

 

Na záver finálového dňa v Stegersbachu, dňa 07.09.2019 budú vyhlásení 3 postupujúci na svetové finále MercedesTrophy World Final 2019, dvaja hráči z kategórie A a jeden hráč z kategórie B, ktoré sa bude konať od 30.09.2019 do 05.10.2019 v Stuttgarte, v Nemecku. V prípade rovnosti výsledkov bodov hráčov o postupe rozhoduje vyšší počet stablefordových bodov získaných na finálovom turnaji. V prípade stálej rovnosti bodov o postupe rozhoduje lepší výsledok na posledných deviatich, šiestich, troch a poslednej jamke finálového turnaja.


MercedesTrophy World Final v Stuttgarte sa môže hráč zúčastniť len raz za život. Tento rok turnaj MercedesTrophy oslavuje 30. výročie vzniku. Vzhľadom na túto špeciálnu udalosť, sa toto pravidlo pre postup na svetové finále v roku 2019 neuplatňuje.

 

Turnaje sa uskutočnia na ihriskách na Slovensku a v Rakúsku a sú na úpravu HCP. Turnaje majú obmedzený počet štartujúcich hráčov, pre postupové turnaje je maximálny počet hráčov 84 , pre finálový turnaj je maximálny počet hráčov 88.

1. Termíny a miesta turnajov MercedesTrophy 2019

 

09. 05. 2019 Green Resort Hrubá Borša /SR/
postupový turnaj na národné finále MercedesTrophy 2019
16. 05. 2019 Tri Duby Hron /SR/
postupový turnaj na národné finále MercedesTrophy 2019
23. 05. 2019 Black Stork Veľká Lomnica /SR/
postupový turnaj na národné finále MercedesTrophy 2019

 

07. 09. 2019 Stegersbach /AU/
národné finále MercedesTrophy 2019
08. 09. 2019 Stegersbach /AU/
spoločenský turnaj Texas Scramble štvoríc

2. Kategórie a systém hry turnajov

 

2.1. Hlavná súťaž

Kategória A: HCP 0-18 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
Kategória B: HCP 18,1-36,0 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
Kategória C: HCP 37-54 spoločná, hrá sa systémom stableford netto

 

V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

 

2.2. Doplnkové súťaže

Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:
Nearest to pin
Nearest to the line
Longest drive ženy
Longest drive muži
Hole in one

2.2.1. Drive to the Major.
Zo súťaží Nearest to the line vzíde jeden postupujúci hráč na kvalifikačný turnaj Drive to the Major na The Open 2019, ktoré sa koná od 17.07.2019 do 22.07.2019 v Royal Portrush Golf Club, Severné Írsko.


Súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 36 u žien a do HCP 28 u mužov. Minimálna veková hranica pre postup na The Open Championship 2019 – Drive to the Major je 18 rokov dovŕšených pred prvým postupovým turnajom MercedesTrophy 2019, t.j. 09.05.2019 vrátane.
Súťaž Nearest to the line sa bude konať na 3 postupových turnajoch /Hrubá Borša, Sliač, Veľká Lomnica/. Postupujúci hráč bude vyhlásený z troch víťazov súťaže Nearest to the line. V prípade rovnosti výsledku o postupe rozhoduje počet stablefordových bodov získaných na turnaji, v ktorom súťaž Nearest to the line hráči vyhrali. V prípade rovnosti aj tohto výsledku, rozhoduje losovanie za účasti zástupcu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.


Súťaž Nearest to the line má nasledovný systém hodnotenia: hráč, ktorý dostane loptičku najbližšie k čiare vyhráva. Do výsledku sa budú počítať len loptičky na ferveji. V prípade rovnosti výsledku o víťazovi rozhodne lepší výsledok stableford netto bodov dosiahnutých na danom postupovom turnaji. V prípade rovnosti aj tohto výsledku, rozhoduje losovanie za účasti zástupcu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.


Náklady za účasť postupujúceho na turnaj The Open Championship 2019 – Drive to the Major v Severnom Írsku sú zabezpečené a hradené zo strany spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Vyhlásenie postupujúceho na The Open Championship 2019 – Drive to the Major bude po postupovom turnaji vo Veľkej Lomnici, výherca bude o postupe informovaný telefonicky zástupcom spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.


Účasť na The Open Championship 2019 – Drive to the Major a zároveň na MercedesTrophy World Final 2019 v tom istom kalendárnom roku nie je možná. Prioritu má kvalifikácia na turnaj MercedesTrophy World Final 2019.

The Open Championship – Drive to the Major sa môže hráč zúčastniť len raz za život.

3. Podmienky účasti

 

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 54 bez obmedzenia veku. Hráč sa môže zúčastniť maximálne jedného postupového turnaja MercedesTrophy 2019. Minimálna veková hranica pre postup na turnaj MercedesTrophy World Final 2019, je 18 rokov dovŕšených pred 09.05.2019 vrátane. Minimálna veková hranica pre účasť na turnaji MercedesTrophy 2019 - národné finále Stegersbach je 18 rokov dovŕšených pred 07.09.2019 vrátane. Na MercedesTrophy World Final 2019 môže postúpiť hráč maximálne s HCP 36.


Všetky ubytovacie náklady, vrátane ubytovacích nákladov na finálovom turnaji v Stegersbachu, hráči a ich sprievodné osoby znášajú sami.


Na turnajoch sa bude vyhotovovať fotografický a kamerový záznam. Fotografie a videá vyhotovené na turnajoch môžu byť šírené prostredníctvom sociálnych sietí, webových stránok a printových médií spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a Daimler AG a partnerov turnaja MercedesTrophy 2019. Účasťou na turnajoch hráči súhlasia so spracúvaním osobných údajov a ich zverejnením v médiách a na sociálnych sieťach.

4. Technické ustanovenia

 

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited a miestnych pravidiel ihriska.

Medzi pravidlá MercedesTrophy 2019 patria najmä :
Hráči by mali byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom. Ak sa tak nestane, avšak prídu na štart pred uplynutím piatich minút od štartovacieho času, budú im udelené 2 trestné rany, ktoré im budú zapísané do skórkarty. V prípade zmeškania štartu o viac ako 5 minút bude hráč diskvalifikovaný. Hráči musia hrať s označenými loptičkami. Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu. Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka na turnajoch je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia. Používanie autíčok v rámci fináloveho turnaja v Golf- und Thermenregion Stegersbach je nevyhnutné. Používanie meracích zariadení na turnajoch je povolené.

 

5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže

 

Štart: cannon
Štartová listina bude uverejnená 12 hodín pred konaním turnaja na serveri SKGA.

6. Vyhodnotenie

 

MercedesTrophy 2019 má nasledovný systém hodnotenia:

 

Vyhodnocovať sa budú jednotlivé postupové turnaje samostatne. Na finálový turnaj 07.09.2019 v Stegersbachu postúpi prvých 9 hráčov (nerozlišuje sa podľa pohlavia) s najvyšším počtom získaných stablefordových bodov v kategóriách A a B a prví 4 hráči v kategórií C z postupových turnajov. Zvyšných 22 miest sú pozvaní hráči. Vo finálovom turnaji v Stegersbachu zostáva pre všetky kategórie rovnaký princíp bodovania ako v postupových turnajoch MercedesTrophy 2019. Celkové poradie hráčov pre MercedesTrophy 2019 sa vyhodnotí ako súčet bodov z postupového a finálového turnaja. Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie, či zhoršenie si HCP, z jednej kategórie do druhej, bude do tabuľky pre hodnotenie do finále v Stegersbachu hodnotený systémom presunutia bodov získaných v tej, či onej kategórii. Vzhľadom k tomu, že bodovanie v kategóriách je rovnaké, zachováva všetkým hráčom rovnaké hodnotenie pri prechode medzi kategóriami. V prípade rovnosti sčítaných bodov v celkovom poradí, rozhoduje vyšší počet stablefordových bodov, získaných na finálovom turnaji.

 

Spoločenský turnaj v Stegersbachu 08.09.2019 sa hrá systémom Texas Scramble štvoríc na rany netto podľa nasledovných pravidiel. Hrací hendikep štvorice sa určí ako priemer hendikepov všetkých štyroch hráčov v skupine. Všetci hráči odpália z odpaliska svoju loptičku. Kapitán družstva vyberie najlepšiu ranu, čím určí miesto z ktorého hrajú všetci hráči nasledujúcu loptičku. Takto pokračujú, až kým nie je loptička v jamke. Na nízko kosených plochách môžu hráči loptičku po zodvihnutí očistiť. Pred zahraním úderu ju umiestnia (položia) maximálne na dĺžku score card od pôvodného miesta, nie bližšie k jamke. Na jamkovisku (greene) označia miesto, z ktorého budú následne hrať úder. Potom značkovač z miesta posunú o hlavu patra. V prípade rovnakého výsledku na prvých troch miestach rozhoduje o poradí lepší výsledok na najťažšej jamke ihriska – podľa HCP jamky 1 až 18. V prípade rovnakého výsledku na všetkých 18 jamkách rozhoduje o poradí na prvých troch miestach žreb.

7. Trofeje a vecné ceny

 

Jednotlivé postupové turnaje a finálový turnaj
Kategória A: 1.-3. miesto
Kategória B: 1.-3. miesto
Kategória C: 1.-3. miesto

 

Texas Scramble štvoríc: 1.– 3. Miesto
Poháre, upomienkové predmety.

 

Doplnkové súťaže:
Nearest to the pin
Nearest to the line
Longest drive ženy
Longest drive muži
Hole in One

 

8. Organizátor

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. so sídlom: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 21018/B (ďalej v texte len ako „organizátor“).


9. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Ing. Ingrid Drozd Janečková
Súťažný výbor: Zuzana Siarska, Roman Kianička

 

10. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 100 €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

11. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

V Bratislave 03.04.2019