Cúvacia kamera

Bezpečnejšie manévrovanie.

Cúvacia kamera vám môže pomôcť pri parkovaní a manévrovaní. Ponúka vám tak vyššiu bezpečnosť pri cúvaní a môže vám pomôcť zabrániť škodám pri parkovaní a manévrovaní. Obrazy z cúvacej kamery s vysokým rozlíšením sa v závislosti od vybavenia vozidla zobrazujú na displeji multimediálneho systému alebo na vnútornom zrkadle. Kamera integrovaná v zadných výklopných dverách, resp. v úchopnej lište zadných dverí sníma oblasť okolo zadnej časti vozidla a aktivuje sa pri zaradení spiatočky. Dynamické, vodorovné a zvislé navádzacie čiary1 a 180° pohľad1 ešte viac uľahčujú orientáciu pri cúvaní. V spojení s voliteľnou spojovacou guľou je dostupná funkcia približovania a vzdaľovania náhľadu,1 ktorá dokáže zjednodušiť pripojenie prívesu. Cúvacia kamera sa deaktivuje až po ukončení jazdného manévru. Čiže vtedy, keď dlhšie ako 15 sekúnd nedošlo k zaradeniu spiatočky, keď vozidlo prešlo viac ako 10 metrov, alebo keď rýchlosť vozidla prekročila 10 km/h.
1

Len v kombinácii s multimediálnym systémom MBUX (používateľský zážitok Mercedes-Benz).