Cúvacia kamera so zobrazením na vnútornom zrkadle

Vyššia bezpečnosť pri cúvaní.

Cúvacia kamera zobrazuje na displeji na vnútornom zrkadle oblasť priamo za vozidlom, ktorú bez kamery nemožno bezprostredne vidieť. Tým zvyšuje bezpečnosť pri parkovaní a manévrovaní – najmä v prípade stiesnených pomerov v premávke – a dokáže pomôcť predísť poškodeniam vozidla. Obraz z kamery sa zobrazuje na vnútornom zrkadle ihneď po zaradení spiatočky a automaticky sa vypne, keď sa vozidlo znovu pohne smerom dopredu.