Aktívny asistent brzdenia

Dokáže znížiť nebezpečenstvo nehody.

Aktívny asistent brzdenia vám napríklad dokáže pomôcť zabrániť nehodám s vozidlami jazdiacimi pred vami alebo priečne sa pohybujúcimi vozidlami alebo chodcami, alebo znížiť závažnosť následkov takýchto nehôd. To zvyšuje tak vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Aktívny asistent brzdenia je bezpečnostný systém fungujúci na báze radaru a kamery. Keď sa priblížite k vozidlu idúcemu pred vami alebo k stojacemu objektu takou rýchlosťou, ktorá pravdepodobne môže viesť ku kolízii, tak systém vydá optické a akustické varovanie. Keď začnete brzdiť, tak systém môže automaticky vykonať primerané brzdenie, aby sa zabránilo kolízii, alebo aby sa znížila jej závažnosť.