Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Bezpečné zotrvanie v jazdnom pruhu.

Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu dokáže prispieť k zabráneniu nehôd tým, že rozpozná neúmyselné odchýlenie od vozovky, varuje vás a prípadne zasiahne do riadenia. Pritom máte vždy kontrolu: Keď aktívne riadite, brzdíte alebo zrýchľujete, tak systém nezasiahne. Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu rozpozná, keď neúmyselne prejdete prerušovanú alebo neprerušovanú čiaru, ako aj okraj vozovky, a varuje vás prostredníctvom vibrovania volantu. Ak nezareagujete a budete sa ďalej presúvať mimo jazdného pruhu, tak systém zasiahne do riadenia, aby sa vozidlo znovu dostalo do jazdného pruhu. Zásahy do riadenia sú nezávislé od rozpoznanej premávky v protismere.