Asistent sledovania mŕtveho uhla

Bezpečná zmena jazdného pruhu.

S asistentom sledovania mŕtveho uhla sa na cestách pohybujete jednoducho bezpečnejšie – a to najmä pri zmenách jazdného pruhu. Tento asistent pomocou radarovej technológie sníma oblasť, ktorú nemožno vidieť vo vonkajších zrkadlách. Tak vás môže opticky a akusticky varovať pred možnými bočnými kolíziami s inými účastníkmi premávky. Ak dôjde prostredníctvom asistenta sledovania mŕtveho uhla k rozpoznaniu vozidla v mŕtvom uhle, tak v príslušnom vonkajšom zrkadle sa rozsvieti dobre viditeľný varovný symbol. Ak pre prejdenie do iného jazdného pruhu súčasne aktivujete smerové svetlo, tak varovný signál vo vonkajšom zrkadle začne blikať a navyše zaznie varovný tón.