Asistent diaľkového svetla

Odbremeňuje vodiča vďaka automatickému spínaniu diaľkového svetla.

Asistent diaľkového svetla v závislosti od situácie v premávke automaticky zapína a vypína diaľkové svetlo a odbremeňuje tak vodiča od manuálneho prepínania. Systém je riadený kamerou za čelným sklom, ktorá neustále sníma dianie v premávke pred vozidlom. Ak systém nezaznamená žiadne vozidlá idúce pred vozidlom alebo žiadne protiidúce vozidlá v oblasti možného oslnenia, tak dôjde k automatickému zapnutiu diaľkového svetla. Asistent diaľkového svetla taktiež automaticky prepne na stretávacie svetlá, ak napríklad v protismere rozpozná blížiace sa vozidlo.