Asistent sledovania dopravných značiek

Neustály prehľad o správnej rýchlosti.

Asistent sledovania dopravných značiek vám zjednoduší dodržiavanie rýchlostných obmedzení a iných predpisov. To zvyšuje bezpečnosť. Asistent sledovania dopravných značiek dokáže rozpoznať a na združenom prístroji zobraziť dôležité značky, akými sú rýchlostné obmedzenia a zákazy predchádzania, ale aj doplnkové značky, medzi ktoré patrí napríklad „Za dažďa“. Asistent rozpoznáva aj zrušenie rýchlostných obmedzení. Okrem toho porovnáva rozpoznané značky s kartografickými dátami v navigačnom systéme. V závislosti od vybavenia vozidla je možné do systémov vozidla (napr. obmedzovač rýchlosti, TEMPOMAT alebo aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC1) stlačením tlačidla prevziať aktuálne rýchlostné obmedzenie.
1

Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC k dispozícii predbežne od 04/2022.