Bezdrôt. monitorovanie tlaku v pneumatikách na prednej a zadnej náprave

Kontroluje tlak v pneumatike.

Výstražný systém na indikáciu poklesu tlaku v pneumatikách vášho vozidla dokáže prispieť k vyššej bezpečnosti jazdy, menšiemu opotrebovaniu pneumatík a zníženej spotrebe paliva. Na začiatku jazdy odmerajú snímače vo ventiloch pneumatík 4 kompletných kolies tlak vzduchu. Tieto údaje sa prostredníctvom rádiového signálu odošlú do riadiaceho prístroja, kde sa vyhodnotia. Pri relevantnom poklese tlaku, resp. pri odchýlkach tlaku vás bude systém opticky varovať: Výstražné svietidlo v združenom prístroji vám potom zobrazí poruchu. Pri náhlom extrémnom poklese tlaku v pneumatikách navyše zaznie výrazne počuteľný výstražný tón.