Zaistenie nákladu s výhľadom.

Umožňuje vizuálnu kontrolu nákladu.

Úplná deliaca stena medzi priestorom vodiča a ložným priestorom s jedným oknom umožňuje vodičovi pohľad smerom dozadu a tým aj vizuálnu kontrolu nákladu. Spolu s upevňovacími okami na dne ložného priestoru slúži na zaistenie nákladu, ktoré je v súlade s predpismi. Deliaca stena chráni vodiča a spolujazdca pred kĺzajúcim nákladom a navyše slúži ako bariéra proti hluku a nečistotám. Pri nízkych vonkajších teplotách možno priestor vodiča vďaka deliacej stene rýchlejšie zohriať. Deliaca stena pozostáva z načierno nalakovaného oceľového plechu s pevným preskleným oknom a jej čistenie je jednoduché. Je pevne zoskrutkovaná s podlahou vozidla a prechádza po celej výške od strechy až po podlahu.

Lorem Ipsum