Motor OM607

Pod kapotou: Technické údaje, rozmery a hmotnosti vozidla Citan Tourer pre podnikateľské účely.

Rozmery a hmotnosti:

Dĺžka vozidla
Prípustná celková hmotnosť [PCH]

Dynamika jazdy a hospodárnosť. Pre trvalo udržateľnú radosť z jazdy.

Vysoký krútiaci moment a nízka spotreba.

Ponuka motorizácií pre vozidlo Citan pozostáva z 4-valcového benzínového a 4-valcového dieselového motora s 3 variantmi výkonu. 4 motorizácie sa vyznačujú svojím silným priebehom krútiaceho momentu a sú vybavené technológiou BlueEFFICIENCY pre zníženie spotreby. Variant s výkonom 55 kW1 [Citan Tourer 108 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY v kombinácii s 5-stupňovou prevodovkou s ručným radením a registráciou ako osobné vozidlo (M1). Kombinovaná spotreba paliva: 4,7–4,3 l/100 km; kombinované emisie CO2: 123–112 g/km.] [*] vďaka príkladným hodnotám spotreby vyniká pri porovnaní v rámci segmentu. Nízka spotreba paliva má pozitívny vplyv aj na dojazd: S plnou 60 l palivovou nádržou dokážu dieselové motorizácie do ďalšieho natankovania – v závislosti od profilu použitia a spôsobu jazdy – absolvovať až 1 000 km a benzínová motorizácia až 800 km.

1

Citan Tourer 108 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY v kombinácii s 5-stupňovou prevodovkou s ručným radením a registráciou ako osobné vozidlo (M1). Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 5,2–4,7/4,5–4,2/4,7–4,3 l/100 km; kombinované emisie CO2: 123–112 g/km [*]; trieda účinnosti: B–A. Skutočné hodnoty spotreby závisia okrem iného od hmotnosti vozidla a od zvolených výbav.

Motory a hodnoty spotreby.

Typ vozidla
* Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísaných metód merania. Ide o „hodnoty CO₂ namerané metódou NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1152. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Z dôvodu právnych zmien v príslušných skúšobných metódach môžu byť v osvedčení o zhode vozidla, ktoré je rozhodujúce pre registráciu vozidla a prípadne pre daň z motorových vozidiel, uvedené vyššie hodnoty.  Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel.
Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a o oficiálnych špecifických emisiách CO₂ nových osobných motorových vozidiel sú uvedené v „Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a spotrebe elektrickej energie nových osobných motorových vozidiel“. Získať ju môžete bezplatne na všetkých predajných miestach a od slovenskej obchodnej inšpekcie na stránke www.soi.sk.