Krok 2
2. Vytvoriť profil spoločnosti


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Vaším osobným Mercedes me ID si teraz môžete na portáli Mercedes me vytvoriť profil spoločnosti. Nezabudnite, že pre účely založenia vašich firemných účtov musíte disponovať príslušným oprávnením.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text