Dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz

Začlenia úžitkové vozidlá Mercedes-Benz do každého systému riadenia autoparku.

Naša ponuka.

Riešenie pre situáciu, kedy chcete váš autopark Mercedes-Benz integrovať do existujúceho systému. Prenos relevantných údajov do vášho systému riadenia autoparku. Tak môžete celý váš autopark prehľadne spravovať v jednom jedinom prostredí.

Dátové rozhranie vozidla

Rozhranie pre všetky informácie o vašom úžitkovom vozidle Mercedes-Benz.

Dátové rozhranie vozidla zjednodušené

Rozhranie pre všetky údaje o vašom úžitkovom vozidle Mercedes-Benz a jeho polohe.

 

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami a najmä: prinášajú ohromné uľahčenie komunikácie.

Začnite teraz a testujte za výhodnú cenu!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Dátové rozhranie“ za výhodných podmienok a nezáväzne využívajte „Dátové rozhranie vozidla“ Mercedes PRO connect.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum