Digitalizované manažovanie eVan

Nabitý energiou na štart – a s príjemnou teplotou.

Naša ponuka

V rámci Mercedes PRO connect vám ponúkame „Digitalizované manažovanie eVan“1 2, ktorý vám poskytuje dôležité informácie týkajúce sa nabíjania vášho elektrického vozidla od Mercedes-Benz Vans, ako aj možnosti týkajúce sa predklimatizovania.

Diaľkové ovládanie nabíjania eCharging.1

Zachovajte si úplnú kontrolu nad nabíjaním akumulátora a temperovaním.

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

2

Služba "Diaľkové ovládanie nabíjania eCharging" bude onedlho k dispozícii pre Nemecko. Ďalšie trhy budú postupne nasledovať. Dodatočné informácie vám poskytne váš autorizovaný obchodník (stav: január 2019). Predpokladom pre používanie služby "Diaľkové ovládanie nabíjania eCharging" je vhodná nabíjacia infraštruktúra na vlastnom mieste. Vhodná ponuka nabíjacej infraštruktúry je najprv k dispozícii len v Nemecku.

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami a najmä: prinášajú ohromné uľahčenie komunikácie.

Naša uvítacia ponuka: začnite teraz zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkt „Diaľkové ovládanie nabíjania eCharging“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum