Digitalizované záznamy

Jednoduché zaznamenávanie a dokumentovanie každej jazdy.

Naša ponuka.

Spätné vysledovanie a zaznamenávanie používania vozidiel vo vašom autoparku je so službou Mercedes PRO connect ľahšie ako kedykoľvek predtým. Každá jazda je plne automaticky zaznamenávaná a následne je pre vás k dispozícii vo vašom Nástroji na manažovanie vozidiel a v aplikácii Mercedes PRO connect1.

Digitálne manažovanie jázd

Dôležité údaje o vozidlách z vášho autoparku sú vám rýchlo k dispozícii, ako napríklad absolvované jazdy.2

Digitálna kniha jázd

Stlačením tlačidla získate podpísaný dokument vo formáte .PDF alebo .CSV pre vaše daňové priznanie3,2.
1

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

2

V prípade vozidiel s výbavou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd" od Mercedes PRO connect. Pri aktivovanej funkcii Pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

3

Ak chcete využívať "Digitálnu knihu jázd" ako dokument určený na daňové účely, nevyhnutne sa prosím uistite, či sú forma a poskytované informácie v súlade s daňovými predpismi miestneho daňového úradu.

Použitie Digitalizovaných záznamov

Dôležité údaje o autoparku vždy pod dohľadom.

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami a najmä: prinášajú ohromné uľahčenie komunikácie.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkty „Digitálne manažovanie jázd“ a „Digitálna kniha jázd“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum