Digitálna kniha jázd

Ušetrite si vypisovanie knihy jázd

Už viac nemusíte vypisovať knihu jázd ručne: pomocou služby „Digitálna kniha jázd“1,2 od Mercedes PRO connect profitujete z prehľadného zobrazenia všetkých jázd vašich vozidiel a po stlačení tlačidla získate podpísaný súbor vo formáte .PDF alebo .CSV pre vaše3 daňové priznanie.

Akceptuje vaša finančná správa tento dokument? Pomocou tohto príkladového dokumentu si overte, či tento dokument zodpovedá predpisom vašej miestnej finančnej správy.

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

2

V prípade vozidiel s výbavou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd" od Mercedes PRO connect. Pri aktivovanej funkcii Pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

3

Ak chcete využívať "Digitálnu knihu jázd" ako dokument určený na daňové účely, nevyhnutne sa prosím uistite, či sú forma a poskytované informácie v súlade s daňovými predpismi miestneho daňového úradu.

Prehľad vašich výhod

Alle steuerrelevanten Daten als PDF

Všetky údaje relevantné pre daňové priznanie

 
Digitale Erfassung aller Daten

Digitálne zaznamenávanie všetkých údajov

 
Einfachere Arbeitsabläufe

Jednoduchšie pracovné procesy

 

Obsiahnuté služby

  1. Digitálne manažovanie jázd

  2. Digitálna kniha jázd

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

2

V prípade vozidiel s výbavou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd" od Mercedes PRO connect. Pri aktivovanej funkcii Pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

3

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

4

V závislosti od trhu má vodič k dispozícii 3 možnosti kategorizácie jednotlivých jázd: služobná jazda, súkromná jazda alebo jazda do/z práce.

5

Ak chcete využívať "Digitálnu knihu jázd" ako dokument určený na daňové účely, nevyhnutne sa prosím uistite, či sú forma a poskytované informácie v súlade s daňovými predpismi miestneho daňového úradu.

Kompatibilné modely a aplikácie

Vozidlá a modely

Sprinter 907, Sprinter 910, Trieda V 447 (od marca 2020), Vito 447 (od mája 2019), eVito 4471

Nástroj na manažovanie vozidiel

Aplikácia Mercedes PRO connect
1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Podrobné informácie o tom, ktoré služby sú dostupné pre vaše vozidlo, sú uvedené v časti Prehľad služieb Mercedes PRO connect.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkt „Digitálna kniha jázd“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum