Digitálne manažovanie jázd

Zachovajte si prehľad o používaní svojich vozidiel

Služobná alebo súkromná cesta? Zaraďte jazdy jednoduchým spôsobom a profitujte z prehľadného zobrazenia všetkých jázd svojich vozidiel.

Prehľad vašich výhod

Digitale Erfassung aller Daten

Digitálne zaznamenávanie všetkých údajov

 
Transparenz über Fahrzeugnutzung

Úplná transparentnosť o používaní vozidiel

 
Optimierungspotenziale sichtbar

Zviditeľnenie potenciálov optimalizácie

 

Obsiahnuté služby

  1. Digitálne manažovanie jázd

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

2

V prípade vozidiel s výbavou "Pokračovanie chodu motora" (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách "Digitálne manažovanie jázd" a "Digitálna kniha jázd" od Mercedes PRO connect. Pri aktivovanej funkcii Pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

3

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

4

V závislosti od trhu má vodič k dispozícii 3 možnosti kategorizácie jednotlivých jázd: služobná jazda, súkromná jazda alebo jazda do/z práce.

Kompatibilné modely a aplikácie

Vozidlá a modely

Sprinter 907, Sprinter 910, Trieda V 447 (od marca 2020), Vito 447 (od mája 2019), eVito 4471  

Nástroj na manažovanie vozidiel

Aplikácia Mercedes PRO connect
1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Podrobné informácie o tom, ktoré služby sú dostupné pre vaše vozidlo, sú uvedené v časti Prehľad služieb Mercedes PRO connect.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkt „Digitálne manažovanie jázd“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum