Eficientná analýza štýlu jazdy

Prostredníctvom cenných údajov vám pomáha zvyšovať efektivitu vášho autoparku.

Naša ponuka

Efektívne využívanie zdrojov sa vypláca. Odkryte vyhodnocovaním hodnôt spotreby a opotrebenia pomocou Mercedes PRO connect potenciály na optimalizáciu vášho autoparku.

Eficientná analýza štýlu jazdy – základ

Trvalo znížte svoje náklady na energiu a prestoje a zvýšte svoju hospodárnosť vďaka eficientnej analýze štýlu jazdy.

Použitie eficientnej analýzy štýlu jazdy

Trvalé zníženie nákladov na palivo a prestoje.

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami a najmä: prinášajú ohromné uľahčenie komunikácie.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkt „Eficientná analýza štýlu jazdy – základ“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum