Eficientná analýza štýlu jazdy – základ

Znížte vaše náklady súvisiace so spotrebou a prestojmi vozidiel natrvalo

Pomocou vierohodných údajov zo služby „Eficientná analýza štýlu jazdy – základ“1 možno optimalizovať štýl jazdy z hľadiska spotreby paliva, príp. energie a opotrebovania. Vďaka optimalizovanému spôsobu jazdy možno navyše minimalizovať riziko nehôd a tým aj prestojov. Výsledok: nižšie náklady a hospodárnejšie využívanie autoparku na cestách.2

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

2

Služby "Monitor-Eco" a "Monitor jazdného štýlu" sú k dispozícii iba pre vozidlá Mercedes-Benz Vito s motormi spĺňajúcimi emisnú normu Euro-6d-TEMP.

Prehľad vašich výhod

Znížené náklady na palivo vďaka nižšej spotrebe

Znížené náklady na palivo vďaka nižšej spotrebe

 
Vytvára povedomie o hospodárnom jazdení

Vytvára povedomie o hospodárnom jazdení

 
Prehľadné spracovanie údajov

Prehľadné spracovanie údajov

 

Obsiahnuté služby

  1. Monitor Eco

  2. Monitorovanie štýlu jazdy

1

Služby Mercedes PRO connect budú pre vozidlá eVito, vyrobené od 03/2019, predbežne k dispozícii v 3. štvrťroku 2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

2

Služby "Monitor-Eco" a "Monitor jazdného štýlu" sú k dispozícii iba pre vozidlá Mercedes-Benz Vito s motormi spĺňajúcimi emisnú normu Euro-6d-TEMP.

3

Varovania týkajúce sa akumulátora sa zobrazujú len v prípade vozidla eVito.

Kompatibilné modely a aplikácie

Vozidlá a modely

Sprinter 907, Sprinter 910, Trieda V 447 (od marca 2020), Vito 447 (od mája 2019), eVito 4471

Nástroj na manažovanie vozidiel


Aplikácia Mercedes PRO connect
1

Služby Mercedes PRO connect budú pre vozidlá eVito, vyrobené od 03/2019, predbežne k dispozícii v 3. štvrťroku 2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Podrobné informácie o tom, ktoré služby sú dostupné pre vaše vozidlo, sú uvedené v časti Prehľad služieb Mercedes PRO connect.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkt „Eficientná analýza štýlu jazdy – základ“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum