Eficientné manažovanie autoparku

Vždy o krok vpred

Naša ponuka

Predvídavé plánovanie používania vášho autoparku šetrí nielen čas, ale aj peniaze a námahu. Zachovajte si pomocou Mercedes PRO connect prehľad o tom, kde presne sa vaše vozidlá nachádzajú a aký je ich status.

Eficientné manažovanie autoparku – základ

 

Zdokonaľte vyťaženie svojho autoparku prostredníctvom predvídavého a flexibilného plánovania a tiež neustáleho prehľadu o svojich vozidlách.

Použitie eficientného manažovania autoparku

Neustály prehľad o statuse aj polohe vozidla

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami a najmä: prinášajú ohromné uľahčenie komunikácie.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou „Digitálne riešenie autoparku“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkt „Eficientné manažovanie autoparku – základ“ a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum