Potrebujete pomoc?

Otázky a odpovede

Pozrite si odpovede na často kladené otázky týkajúce sa Mercedes PRO a jeho používania vo vozidle.

 1. Často kladené otázky (25)
 2. Uvedenie do prevádzky (9)
 3. Komunikačný modul pre digitálne služby (2)
 4. Aplikácia Mercedes PRO connect (7)
 5. Nástroj na manažovanie vozidiel (3)
 6. Zmluva, právo a roly (1)
 7. Vozidlá eCell (3)
 1. Aký je rozdiel medzi službami Mercedes me a Mercedes PRO?

  Služba Mercedes me je koncipovaná výlučne pre súkromných zákazníkov a ich požiadavky. Zastrešujúca značka Mercedes PRO bola naopak vyvinutá špeciálne pre komerčných zákazníkov využívajúcich dodávky a pre ich potreby a požiadavky.

  Prioritné sú pritom predovšetkým témy zvýšenia efektivity a pomoci pri zdolávaní každodenných úloh. Platforma Mercedes PRO je nápomocná pri zefektívňovaní vášho podnikania. Všetko pritom dostanete vždy transparente z jedného zdroja a vy sa môžete sústrediť na to podstatné.

 2. Už mám konto Mercedes me. Môžem prihlasovacie údaje použiť aj pre Mercedes PRO?

  Áno, s vašimi prihlasovacími údajmi pre Mercedes me sa môžete prihlásiť aj do Mercedes PRO. Aj napriek tomu si však musíte vytvoriť konto Mercedes PRO. Vaše údaje zo služby Mercedes me nebudú z právnych dôvodov prenesené.

 3. Aký softvér potrebujem na využívanie služby Mercedes PRO?

  Keďže sú všetky platformy na báze webu, nepotrebujete žiadny softvér. Ako manažér vozového parku využívate nástroj na manažovanie vozidiel a Mercedes PRO Portal a ako vodič si môžete v obchodoch s aplikáciami od Apple a Google stiahnuť aplikáciu pre vodičov.

 4. Aké poplatky sa účtujú za používanie služby Mercedes PRO?

  Služba Mercedes PRO je bezplatná. Spoplatnené sú len produkty. Po uplynutí skúšobného času vám budú naúčtované poplatky jednotlivo alebo ako balík. Prehľad cien produktov nájdete na ovládacom paneli v časti „Produkty“. Potom budete presmerovaný do nášho obchodu Mercedes PRO.

 5. Potrebujem na využívanie služby Mercedes PRO prístup na internet prostredníctvom môjho chytrého telefónu?

  V vozidla s integrovaným komunikačným modulom nepotrebujete žiadny prístup na internet prostredníctvom chytrého telefónu, pretože SIM karta je pevne integrovaná vo vozidle. Tak je možné službu Mercedes PRO connect používať aj bez chytrého telefónu. Služby, ktoré boli špeciálne vyvinuté na uľahčenie každodennej práce vodičov, sú však prepojené s aplikáciou Mercedes PRO connect.

 6. Prečo musím zadať svoj dátum narodenia?

  Dátum narodenia potrebujeme na to, aby mohol maloobchodný predajca vykonať kontrolu. Predajca musí porovnať údaje uložené na portáli PRO s vašimi údajmi v občianskom preukaze.

 7. Existujú údaje o firme, ktoré po registrácii už nemožno zmeniť?

  Zmeniť možno všetky údaje okrem položky „Krajina“. Zmena základných údajov spoločnosti môže viesť k novému generovaniu existujúcich zmlúv.

 8. Existujú údaje o používateľovi, ktoré sa po registrácii už viac nemôžu meniť?

  Všetky používateľské údaje sa môžu meniť. Používateľské údaje sa musia ale vždy platné a aktuálne a zhodovať sa s údajmi v občianskom preukaze.

 9. Prečo musím zadať osobné Support heslo?

  V prípade potreby môže pracovník Mercedes-Benz partnera alebo linky zákazníckej podpory vo vašom mene vstúpiť do vášho firemného konta po tom, ako ste uviedli osobné Support heslo. Toto môžu vidieť len samotní užívatelia.

  Cieľom je zabrániť neoprávnenému prístupu k vášmu firemnému kontu. Ak potrebujete pomoc na portáli Mercedes PRO, ktorá si vyžaduje prístup Mercedes-Benz partnera alebo zákazníckej podpery k vášmu kontu, tak v momente, keď k tomu budete vyzvaný, zadajte Vaše Support heslo. Vaše Support heslo si môžete kedykoľvek zmeniť.

 10. Ako spustím používanie komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby?

  Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby je pevne zabudovaný vo vozidle a aktivuje sa zakúpením služieb na portáli Mercedes PRO (resp. aktivácia sa vykoná po zakúpení služieb a ich priradení k vozidlu).

 11. Môžem používať službu Mercedes PRO Cross-Boarder?

  Komunikačný modul funguje aj cez hranice. Poplatky za roaming bude znášať spoločnosť Mercedes PRO. Nebude to tak len v prípade, ak je aktivovaný aj telefón aj dátový tarif vášho mobilného zariadenia. Značka Mercedes PRO nebude zodpovedná ani za poplatky za roaming, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmito dátovými programami.

 12. Načo potrebujem aplikáciu Mercedes PRO connect?

  Aplikácia Mercedes PRO connect umožňuje jednoduchú komunikáciu medzi manažérom vozového parku a vodičom. Vodič tak priamo na svoj chytrý telefón dostáva dôležité údaje týkajúce sa zákazky a vozidla. Okrem toho si môže pomocou aplikácie sám priradiť vozidlo.

  V závislosti od objednaných služieb môže vodič prostredníctvom aplikácie Mercedes PRO connect získať aj priamy prehľad o svojich absolvovaných jazdách alebo môže na diaľku otvoriť a zatvoriť vozidlo, ktoré mu je pridelené.

 13. Koľko stojí aplikácia Mercedes PRO connect?

  Aplikácia Mercedes PRO je zadarmo k dispozícii v Apple App Store a v Google Play Store.

 14. Musím aplikáciu Mercedes PRO connect spojiť s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby?

  Aplikáciu Mercedes PRO connect nemusíte spojiť s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby. Všetky potrebné údaje sú k dispozícii v nástroji na manažovanie vozidiel.

  Aplikácia Mercedes PRO connect automaticky odosiela vaše údaje do nástroja na manažovanie vozidiel, ktorý sa synchronizuje s portálom Mercedes PRO.

 15. Môžem komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby používať bez chytrého telefónu?

  V prípade komunikačného modulu (LTE) pre digitálne služby je konektivita zabezpečená prostredníctvom SIM karty integrovanej vo vozidle. Tak je možné službu Mercedes PRO connect používať aj bez chytrého telefónu. Služby, ktoré boli špeciálne vyvinuté na uľahčenie každodennej práce vodičov, sú však prepojené s aplikáciou Mercedes PRO connect.

 16. Prenesú sa údaje aplikácie Mercedes PRO connect aj pri cestách do zahraničia?

  Údaje sú prenášané len v prípade prítomného aktívneho internetového pripojenia. Vezmite na vedomie, že váš mobilný operátor môže účtovať prípadné roamingové poplatky.

 17. Čo mám urobiť v prípade, ak zabudnem svoje prihlasovacie heslo pre aplikáciu Mercedes PRO connect?

  Kliknite na „Nové heslo?“ na prihlasovacej obrazovke aplikácie Mercedes PRO connect. Dôjde k presmerovaniu na stránku „Reset hesla“, kde môžete vykonať reset vášho hesla tak, že zadáte vašu „E-mailovú adresu“ a „Znaky z obrázka“. Príslušný e-mail bude doručený do vašej e-mailovej schránky.

 18. Už mám aplikáciu Mercedes me od spoločnosti Mercedes, ktorú spájam s mojím osobným vozidlom alebo dodávkou. Môžem aplikáciu Mercedes me používať spolu s aplikáciou Mercedes PRO connect?

  Nie, aplikáciu Mercedes me a aplikáciu Mercedes PRO connect nemôžete používať spoločne, pretože nie sú navzájom prepojené. Aplikácia Mercedes me nie je určená na podnikateľské používanie spolu s Mercedes PRO.

 19. Koľko stojí používanie nástroja na manažovanie vozidiel?

  Používanie nástroja na manažovanie vozidiel v spojení so službou Mercedes PRO je bezplatné.

 20. Je počet vozidiel v nástroji na manažovanie vozidiel obmedzený?

  Nie, počet vozidiel v nástroji na manažovanie vozidiel nie je obmedzený.

 21. Čo mám robiť v prípade, ak zabudnem svoje heslo pre nástroj na manažovanie vozidiel?

  Na prihlasovacej obrazovke Nástroja na manažovanie vozidiel kliknite na možnosť „Nové heslo“. Dôjde k automatickému presmerovaniu na stránku „Nové heslo“, kde môžete zadaním vašej „E-mailovej adresy“ vykonať reset vášho hesla.

 22. Na koho sa môžem obrátiť v prípade otázok?

  telefonická a e-mailová podpora je dostupná nonstop prostredníctvom centra starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Mercedes-Benz. Centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti je dostupné prostredníctvom telefónneho čísla +49 800 3777 7777 a e-mailovej adresy: connect.deu@cac.mercedes-benz.com.

 23. Mám otázku týkajúcu sa môjho eCell vozidla.

  V prípade otázok týkajúcich sa vášho napájacieho zariadenia sa obráťte na vášho poskytovateľa nabíjacej stanice Wallbox.
  (Napr. TMH; telefónne číslo: +49 894 1614 3070, e-mailová adresa: service@mobilityhouse.com)
  Ak ste vašu nabíjaciu stanicu Wallbox zakúpili prostredníctvom spoločnosti Mercedes-Benz, tak sa obráťte na vášho servisného partnera Mercedes-Benz alebo kontaktujte Centrum služieb pre zákazníkov: +49 800 9777 7777.

  V prípade otázok týkajúcich sa vašich služieb sa obráťte na Centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Mercedes-Benz: telefónne číslo: +49 800 3777 7777, e-mailová adresa: connect.deu@cac.mercedes-benz.com

 24. Ako môžem úspešne nabiť svoje vozidlo eCell?

  Predpoklady pre úspešné nabíjanie sú:

  • Dostatok času pre kompletné nabitie vozidla
  • Zástrčka nabíjacieho kábla je kompletne zastrčená, zaistená a pripojená k napájaciemu zariadeniu
  • Kapota motora je zatvorená
  • Vozidlo je v spínacej polohe „P“
  • Úspešná identifikácia na nabíjacej stanici pomocou karty RFID
 25. Ako môžem úspešne predklimatizovať svoje vozidlo eCell?

  Predpoklady pre úspešné predklimatizovanie sú:

  • Predklimatizovanie bolo aktivované a bol stanovený požadovaný čas odjazdu
  • Všetky okná a dvere sú zatvorené
  • Kapota motora je zatvorená
  • Vozidlo sa nachádza v spínacej polohe „P“
  • Zástrčka nabíjacieho kábla je kompletne zastrčená, zaistená a pripojená k napájaciemu zariadeniu (v prípade nabíjania doma bez nabíjacej stanice Wallbox môže byť výkon klimatizácie nižší)
  • Prednastavená teplota vo vozidle a vonkajšia teplota sa odlišujú (pri rovnakom nastavení sa predklimatizovanie neuskutoční)
  • Stav nabitia akumulátora je vyšší ako 15%

Potrebujete pomoc?

Sme pre vás k dispozícii 24 hodín denne.

Mercedes PRO Portal

Odštartujte teraz s Mercedes PRO a ešte viac zefektívnite vaše podnikanie.

 • Riaďte vaše podnikanie rýchlejšie a ľahšie
 • Zachovajte si prehľad
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie

Lorem Ipsum