Aktuálne informácie o premávke

Dorazte do cieľa čo najrýchlejšie a bez státia v zápchach

Informácie o premávke v reálnom čase dokážu výrazne skrátiť vaše doby jázd, lebo vašim vodičom umožňujú čo najrýchlejší príjazd do cieľa bez státia v zápchach.

Prehľad vašich výhod

Verkehrsdaten in Echtzeit

Údaje o premávke v reálnom čase

 
Staus und dichten Verkehr umfahren

Obídenie dopravných zápch a hustej premávky

 
Zuverlässige Ankunftszeiten

Spoľahlivé časy príjazdu

 

Obsiahnuté služby

  1. Aktuálne informácie o premávke

Kompatibilné modely a použitia.

Vozidlá a modely

 

Vito 447 (od 07/2020), eVito 447 (od 07/2020),1

Nástroj na manažovanie vozidiel

Aplikácia Mercedes PRO connect
1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Podrobné informácie o tom, ktoré služby sú dostupné pre vaše vozidlo, sú uvedené v časti Prehľad služieb Mercedes PRO connect.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

 

Zaistite si výhodu pre nových zákazníkov a s Uvítacou ponukou  „Vylepšená navigácia“ bezplatne a nezáväzne využívajte produkty „Aktuálne informácie o premávke“  a veľa ďalších produktov a služieb.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum