Optimalizovaná podpora

Maximálna prevádzková pripravenosť vášho autoparku.

Používanie funkcie "Optimalizovaná podpora"

Pomáha šetriť čas a náklady.

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú a najmä výrazne uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Dokonalá príležitosť na objavenie efektivity Mercedes PRO connect: Zaistite si vašu cenovú výhodu a s našou Uvítacou ponukou bezplatne a nezáväzne využívajte služby Mercedes PRO connect.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum