Súčasti a predpoklady

Súčasti Mercedes PRO connect

Mercedes PRO connect pozostáva z rôznych súčastí, ktoré umožňujú a najmä výrazne uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami.
1

Komunikačný modul je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a 910 vyrobenom od 06/2018, vo vozidle Trieda V 447 vyrobenom od 03/2020, vo vozidle Vito 447 vyrobenom od 05/2019, ako aj vo vozidle eVito 447 vyrobenom od 03/2019.

2

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 vyrobený od 11/2010, Vito 447 vyrobený od 10/2014 a Sprinter 906 vyrobený od 04/2006. V prípade úžitkových vozidiel Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným priamo vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.

serviceoverview

Prehľad kompatibility.

Získajte prehľad o všetkých informáciách a obmedzeniach týkajúcich sa kompatibility modelov vozidiel a produktov Mercedes PRO connect.

Lorem Ipsum