Súčasti a predpoklady

Základ vašej konektivity: komunikačný modul.

Pre umožnenie využívania služieb Mercedes PRO connect musí byť vaše vozidlo z výroby vybavené komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3)1. Tento modul pomocou integrovanej SIM karty prenáša údaje mimoriadne rýchlo a spoľahlivo.2 Vďaka tomu budete s vašimi vozidlami optimálne zosieťovaní.3

Tu nájdete prehľad vozidiel, ktoré sú z výroby vybavené komunikačným modulom.

1

Komunikačný modul je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a 910 vyrobenom od 06/2018, vo vozidle Trieda V 447 vyrobenom od 03/2020, vo vozidle Vito 447 vyrobenom od 05/2019, ako aj vo vozidle eVito 447 vyrobenom od 03/2019.

2

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

3

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od sieťového pokrytia mobilného operátora.

Vaše výhody s Mercedes PRO connect.

Prehľad súčastí.

Od vozidla zosieťovaného z výroby cez Nástroj na manažovanie vozidiel až po aplikáciu: Zistite v tejto časti, z akých súčastí pozostáva Mercedes PRO connect a ako môžete tieto súčasti optimálne využívať.

serviceoverview

Prehľad kompatibility.

Získajte prehľad o všetkých informáciách a obmedzeniach týkajúcich sa kompatibility modelov vozidiel a produktov Mercedes PRO connect.

Lorem Ipsum