Mercedes PRO Adapter

Vaše výhody v prípade riešenia pre dodatočné vybavenie

Zariadenie Mercedes PRO Adapter predstavuje kompaktné hardvérové riešenie určené pre dodatočné vybavenie. Možno ho jednoducho dodatočne použiť vo vybraných modeloch Mercedes-Benz Vans1, ktoré z výroby ešte nedisponujú výbavou pre riešenia zamerané na konektivitu. To umožňuje vám a vašim aktuálnym vozidlám prístup k inovatívnemu svetu konektivity Mercedes PRO connect.
Inovatívna konektivita

Inovatívna konektivita

Pre vybrané modely Vito a Sprinter1
Dva atraktívne produkty na výber

Dva atraktívne produkty na výber

Pre eficientný manažment autoparku
Jednoduché dodatočné vybavenie

Jednoduché dodatočné vybavenie

So zariadením Mercedes PRO Adapter
1

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii pre model Vito 639 vyrobený od 11/2010, Vito 447 vyrobený od 10/2014 do 04/2019 a Sprinter 906 vyrobený od 04/2006. V prípade úžitkových vozidiel Mercedes-Benz, ktoré sú k dispozícii s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) namontovaným priamo vo výrobe, nemožno použiť Mercedes PRO Adapter.

V prípade vozidiel vybavených funkciou „Pokračovanie chodu motora“ (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách „Digitálne manažovanie jázd“ a „Digitálna kniha jázd“. Pri aktivovanej funkcii pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

 

Súčasti Mercedes PRO connect

 

Dodatočne zabudovaná verzia Mercedes PRO connect pozostáva z rôznych súčastí, ktoré umožňujú a hlavne výrazne uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami.

 1. Mercedes PRO Adapter

 2. Mercedes PRO Portal
 3. Nástroj na manažovanie vozidiel


  Ovládací panel

  Ako manažér autoparku získavate na konfigurovateľnej úvodnej stránke, čiže ovládacom paneli, rýchly prehľad o vašich najdôležitejších témach týkajúcich sa vášho autoparku.

   


  Upovedomenia

  Majte svoj autopark vždy pod kontrolou. Ako manažér autoparku dostávate upovedomenia vždy, keď sa vyskytnú varovania vozidiel alebo ak vozidlo opustí ohraničenú oblasť - tzv. Geofence


  "Status vozidla" a "Logistika vozidiel"

  Získajte priamo v Nástroji na manažovanie vozidiel informácie o stave paliva, nadchádzajúcej údržbe a polohe vašich vozidiel.

   

 4. Aplikácia Mercedes PRO Adapter

 5. Aplikácia Mercedes PRO connect


  Ovládací panel

  Zachovajte si ako vodič prehľad o najdôležitejších informáciách o vozidle priradenom k vám, medzi ktoré patrí napríklad stav paliva.

   


  Vyhľadávanie vozidla

  Zabudli ste, kde je vaše vozidlo zaparkované? To sa vám s aplikáciou Mercedes PRO connect nestane1. Pomocou funkcie "Hľadanie vozidla" sa môžete od vašej aktuálnej polohy nechať navigovať k poslednej polohe vášho vozidla prenesenej zariadením Mercedes PRO Adapter.

1

Aplikácia Mercedes PRO Adapter a aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate. 

2

V prípade vozidiel vybavených funkciou „Pokračovanie chodu motora“ (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách „Digitálne manažovanie jázd“ a „Digitálna kniha jázd“. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

Dostupnosť a podmienky používania služieb.

Tu nájdete najdôležitejšie predpoklady, ktoré musia byť splnené pre používanie služby Mercedes PRO connect ako riešenia pre dodatočné vybavenie.
Konstrukcnerady

Kompatibilné konštrukčné rady

Model Konštrukčný rad(-y)1 Rok výroby
Sprinter 906 od 04/2006
Vito 447 od 10/2014 do 04/2019
Vito 639 od 11/2010
1

Jednotlivé konštrukčné rady sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Pri reimportoch alebo neoficiálnych importoch je z hľadiska kompatibility relevantná pôvodná cieľová krajina. V prípade vozidiel vybavených funkciou „Pokračovanie chodu motora“ (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách „Digitálne manažovanie jázd“ a „Digitálna kniha jázd“. Pri aktivovanej funkcii Pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

Predpoklady

Technické predpoklady

Pre umožnenie používania Nástroja na manažovanie vozidiel, portálu Mercedes PRO Portal, aplikácie Mercedes PRO connect a aplikácie Mercedes PRO Adapter musíte splniť nasledujúce systémové predpoklady:
Prehliadač Sú podporované bežné prehliadače. Odporúčajú sa nasledujúce verzie prehliadačov:

Mozilla Firefox - verzia 51+, Google Chrome - verzia 56+, Safari - verzia 10+, Microsoft Edge - všetky verzie

Upozorňujeme, že Nástroj na manažovanie vozidiel a Mercedes PRO Portal nie sú optimalizované pre používanie na tabletoch a chytrých telefónoch, a preto by mali byť prevádzkované len na počítačoch.
Chytré telefóny Aplikáciu Mercedes PRO connect1 a aplikáciu Mercedes PRO Adapter1 možno používať na bežných chytrých telefónoch, pričom tieto aplikácie sú k dispozícii v obchodoch s aplikáciami od spoločností Apple a Google. Dbajte na to, že aplikácia Mercedes PRO Adapter si vyžaduje Bluetooth®.
Aplikácia Mercedes PRO connect Apple
Operačný systém od verzie iOS 11
Stiahnutie v Apple App Store

Android
Operačný systém od verzie 5.0
Stiahnutie v Google Play Store
 
Aplikácia Mercedes PRO Adapter Apple
Operačný systém od verzie iOS 11
Stiahnutie v Apple App Store

Android
Operačný systém od verzie 5.0
Stiahnutie v Google Play Store

Chytré telefóny, na ktorých bolo vykonané tzv. rootovanie alebo jailbreak, nie sú bezpečnostných dôvodov podporované.
1

Aplikácia Mercedes PRO Adapter a aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate. 

Dostupnosť vo vašej krajine

Mercedes PRO Adapter je k dispozícii v nasledujúcich krajinách:
Belgicko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Španielsko, Česko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo

Potrebujete pomoc?

Sme pre vás k dispozícii 24 hodín denne.

Lorem Ipsum