Komunikačný modul

Vaše výhody v prípade zabudovaného riešenia z výroby

V určitých vozidlách je komunikačný modul pre Mercedes PRO connect dostupný už z výroby.1 Vďaka tomu budete už od začiatku optimálne zosieťovaní a môžete vašu každodennú prácu zefektívniť ešte viac. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3)2 pomocou pevne zabudovanej SIM karty prenáša dáta mimoriadne rýchlym a spoľahlivým spôsobom. Tento modul je predpokladom pre využívanie služieb Mercedes PRO connect.3
Konektivita priamo z výroby

Konektivita priamo z výroby

Optimálne prepojenie hneď od začiatku
Rozmanité služby Mercedes PRO connect

Rozmanité služby Mercedes PRO connect

Zlúčené do atraktívnych Balíkov s pridanou hodnotou
Vyššia efektivita vďaka konektivite

Vyššia efektivita vďaka konektivite

Už od prvého kilometra
1

Komunikačný modul je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a 910 vyrobenom od 06/2018, vo vozidle Trieda V 447 vyrobenom od 03/2020, vo vozidle Vito 447 vyrobenom od 05/2019, ako aj vo vozidle eVito 447 vyrobenom od 03/2019.

2

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

3

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od sieťového pokrytia mobilného operátora.

Súčasti Mercedes PRO connect

 

Riešenie z výroby Mercedes PRO connect pozostáva z rôznych súčastí, ktoré umožňujú a najmä výrazne uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami.

 1. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3)

 2. Mercedes PRO Portal
 3. Nástroj na manažovanie vozidiel


  Ovládací panel

  Ako manažér autoparku získavate na konfigurovateľnej úvodnej stránke, čiže ovládacom paneli, rýchly prehľad o vašich najdôležitejších témach týkajúcich sa vášho autoparku.


  Upovedomenia

  Majte svoj autopark vždy pod kontrolou. Ako manažér autoparku dostávate upovedomenia vždy, keď sa vyskytnú varovania vozidiel alebo ak vozidlo opustí ohraničenú oblasť - tzv. Geofence.


  "Status vozidla" a "Logistika vozidiel"

  Získajte priamo v Nástroji na manažovanie vozidiel informácie o stave paliva, nadchádzajúcej údržbe a polohe vašich vozidiel.

 4. Aplikácia Mercedes PRO connect
 5. Multimediálny systém MBUX
1

Komunikačný modul je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a 910 vyrobenom od 06/2018, vo vozidle Trieda V 447 vyrobenom od 03/2020, vo vozidle Vito 447 vyrobenom od 05/2019, ako aj vo vozidle eVito 447 vyrobenom od 03/2019.

2

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

3

V prípade vozidiel vybavených funkciou „Pokračovanie chodu motora“ (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách „Digitálne manažovanie jázd“ a „Digitálna kniha jázd“. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

4

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

Dostupnosť a podmienky používania služieb.

Tu nájdete najdôležitejšie predpoklady, ktoré musia byť splnené pre používanie služby Mercedes PRO connect ako riešenia z výroby.

 

Konstrukcnerady

Kompatibilné konštrukčné rady

Model1

Konštrukčný rad(-y)2

Rok výroby
Sprinter 907 od 06/2018
Sprinter 910 od 06/2018
Trieda V 447 od 03/2020
Vito 447 od 05/2019
eVito 447 od 03/2019
Multimediálny systém MBUX s navigáciou je vo vozidle Sprinter 907 a Sprinter 910 k dispozícii ako mimoriadna výbava.
1

Komunikačný modul pre digitálne služby je podľa špecifikácie modelu vozidla k dispozícii v podobe sériovej alebo mimoriadnej výbavy.

2

Jednotlivé konštrukčné rady sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Pri reimportoch alebo neoficiálnych importoch je z hľadiska kompatibility relevantná pôvodná cieľová krajina. V prípade vozidiel vybavených funkciou „Pokračovanie chodu motora“ (MW1) existujú funkčné obmedzenia pri službách „Digitálne manažovanie jázd“ a „Digitálna kniha jázd“. Pri aktivovanej funkcii Pokračovanie chodu motora sa rozpozná iba jazda.

Predpoklady

Technické predpoklady

Pre umožnenie používania Nástroja na manažovanie vozidiel, portálu Mercedes PRO Portal a aplikácie Mercedes PRO connect musíte splniť nasledujúce systémové predpoklady:
Prehliadač Sú podporované bežné prehliadače. Odporúčajú sa nasledujúce verzie prehliadačov:

Mozilla Firefox - verzia 51+, Google Chrome - verzia 56+, Safari - verzia 10+, Microsoft Edge - všetky verzie

Upozorňujeme, že Nástroj na manažovanie vozidiel a Mercedes PRO Portal nie sú optimalizované pre používanie na tabletoch a chytrých telefónoch, a preto by mali byť prevádzkované len na počítačoch.
Chytré telefóny Aplikáciu Mercedes PRO connect možno používať na bežných chytrých telefónoch, pričom je k dispozícii v obchodoch s aplikáciami od spoločnosti Apple a Google.

Apple
Operačný systém od verzie iOS 11
Stiahnutie v Apple App Store

Android
Operačný systém od verzie 5.0
Stiahnutie v Google Play Store

Chytré telefóny, na ktorých bolo vykonané tzv. rootovanie alebo jailbreak, nie sú bezpečnostných dôvodov podporované.

Dostupnosť vo vašej krajine

Mercedes PRO connect ako riešenie z výroby s komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3) je k dispozícii v nasledujúcich krajinách:
Belgicko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Španielsko, Česko, Maďarsko, USA, Spojené kráľovstvo

Potrebujete pomoc?

Sme pre vás k dispozícii 24 hodín denne.

Lorem Ipsum