Zjednodušená komunikácia s autoparkom

Priama linka medzi manažérom autoparku a vodičom.

Naša ponuka

Dobrá komunikácia šetrí čas a uľahčuje pracovné procesy. Mercedes PRO connect preto ponúka priame interaktívne spojenie medzi manažérom autoparku a vodičom.1

Zjednodušená komunikácia s autoparkom - základ

Zvýšte vašu produktivitu a ušetrite čas pomocou interaktívnej, rýchlej a jasnej komunikácie s autoparkom.1

1

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

Používanie služby "Zjednodušená komunikácia s autoparkom"

Priame prepojenie manažéra autoparku1 a vodiča.

1

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

Súčasti Mercedes PRO connect

Zistite viac o súčastiach Mercedes PRO connect, ktoré umožňujú a najmä výrazne uľahčujú komunikáciu medzi manažérmi autoparkov, vodičmi a vozidlami.

Začnite teraz a testujte zadarmo!

Zaistite si vašu výhodu pre nových zákazníkov a pomocou uvítacej ponuky "Digitálne riešenie autoparku" zadarmo a nezáväzne využívajte produkt „Zjednodušená komunikácia s autoparkom - základ“ a mnohé ďalšie produkty a služby.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum