Aktuálne informácie o premávke.

Dorazte do cieľa čo najrýchlejšie a bez státia v zápchach.

Aktuálne informácie o premávke.

S produktom „Aktuálne informácie o premávke“1 máte k dispozícii údaje o doprave v reálnom čase. Neustále aktualizované údaje o dopravných zápchach, premávke s častým zastavovaním a rozjazdom aj o priemernej rýchlosti na hlavných cestách umožňujú navigačnému systému vždy nájsť tú najlepšiu trasu do cieľa.

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Prehľad vašich výhod.

Verkehrsdaten in Echtzeit

Údaje o premávke v reálnom čase.

 
Staus und dichten Verkehr umfahren

Obídenie dopravných zápch a hustej premávky.

 
Zuverlässige Ankunftszeiten

Spoľahlivé časy príjazdu.

 

Obsiahnuté služby.

  1. Aktuálne informácie o premávke

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Kompatibilné modely.

Vozidlá a modely

 

Vito 447 (od 07/2020), eVito 447 (od 07/2020),1

1

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

Podrobné informácie o tom, ktoré služby sú dostupné pre vaše vozidlo, sú uvedené v časti Prehľad služieb Mercedes PRO connect.

Naša uvítacia ponuka pre vás: vyskúšajte bezplatne a nezáväzne!

Využite príležitosť na objavenie výhod Mercedes PRO connect: Zaistite si vašu cenovú výhodu a s našou uvítacou ponukou počas exkluzívneho časového obdobia bezplatne a nezáväzne testujte produkty „Efektívna správa vozidiel“, „Ovládanie vozidla na diaľku“ a „Diaľkové riadenie nabíjania“.1

1

Po uplynutí aktuálnej Uvítacej ponuky zostane váš firemný účet Mercedes PRO zachovaný. Produkty, ktoré boli aktivované nezávisle od Uvítacej ponuky možno používať naďalej, v závislosti od ich individuálnej doby platnosti. Príslušné doby platnosti Uvítacích ponúk sú uvedené v Mercedes PRO Portal. Aby bolo možné z celého portfólia produktov profitovať aj naďalej, tak po uplynutí Uvítacej ponuky je nevyhnutné ostatné produkty a služby objednať nanovo.

Lorem Ipsum