Súčasti Mercedes PRO connect.

Základ vašej konektivity: komunikačný modul.

Pre umožnenie využívania služieb Mercedes PRO connect musí byť vaše vozidlo z výroby vybavené komunikačným modulom (LTE) pre digitálne služby (JH3)1. Tento modul pomocou integrovanej SIM karty prenáša údaje mimoriadne rýchlo a spoľahlivo.2 Tak budete so svojím vozidlom optimálne prepojení.3

Tu nájdete prehľad vozidiel, ktoré sú z výroby vybavené komunikačným modulom.

1

Komunikačný modul je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a 910 vyrobenom od 06/2018, vo vozidle Trieda V 447 vyrobenom od 03/2020, vo vozidle Vito 447 vyrobenom od 05/2019, ako aj vo vozidle eVito 447 vyrobenom od 03/2019.

2

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

3

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od sieťového pokrytia mobilného operátora.

Vaše výhody s Mercedes PRO connect.

Wartungen besser planen

Lepšie plánovanie údržby.

Jednoduchý princíp semaforu vám ukáže, keď sa bude blížiť ďalšia údržba. Takto vám už nič neunikne.
Ihr Fahrzeug immer im Blick

Vaše vozidlo vždy pod dohľadom.

Udržte si kontrolu nad stavom svojho vozidla, aj keď nie ste práve nablízku.
Unnötige Mehrkosten vermeiden

Vyhnite sa nepotrebnému zvyšovaniu nákladov.

Udržujte svoje vozidlo v najlepšej forme a plánujte spoľahlivejšie bez rizika výskytu poruchy.

Prehľad súčastí.

Tu zistíte viac o súčastiach služby Mercedes PRO connect a o tom, ako ju môžete využívať.

  1. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3)

  2. Portál Mercedes PRO vrát. nástroja na manažovanie vozidiel

  3. Aplikácia Mercedes PRO connect

  4. Multimediálny systém MBUX

1

Komunikačný modul je k dispozícii vo vozidle Sprinter 907 a 910 vyrobenom od 06/2018, vo vozidle Trieda V 447 vyrobenom od 03/2020, vo vozidle Vito 447 vyrobenom od 05/2019, ako aj vo vozidle eVito 447 vyrobenom od 03/2019.

2

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

3

Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrobené od 03/2019. V prípade otázok týkajúcich sa dostupnosti služieb Mercedes PRO connect pre vaše vozidlo eVito sa obráťte na vášho autorizovaného obchodníka.

4

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od premávky a vlastného ohrozenia alebo ohrozenia iných osôb. Prosím rešpektujte aj zákonné ustanovenia krajiny, v ktorej sa práve zdržiavate.

serviceoverview

Prehľad kompatibility.

Získajte prehľad o všetkých informáciách a obmedzeniach týkajúcich sa kompatibility modelov vozidiel a produktov Mercedes PRO connect.

Lorem Ipsum