Financovanie na tretiny

 

Flexibilná forma financovania vozidla s fixnými mesačnými splátkami bez viazania kapitálu a bez rizika, že zostatková hodnota a posledná splátka sa budú navzájom líšiť. Až na konci doby splácania sa rozhodnete, či Mercedes vrátite za dohodnutú zostatkovú hodnotu, uhradíte poslednú splátku alebo budete pokračovať vo financovaní. Tak si môžete užívať maximálnu flexibilitu pri vašom rozhodovaní.


Vaše možnosti na konci platnosti zmluvy

Chcete si ponechať svoje vozidlo: Uhradíte dohodnutú poslednú splátku a vozidlo automaticky prejde do vášho vlastníctva. Môžete sa s nami tiež dohodnúť na následnom financovaní poslednej splátky formou pohodlných mesačných splátok.

Chcete predať vaše vozidlo: Sami predáte vozidlo a z obdržanej sumy uhradíte dohodnutú poslednú splátku.

Chcete vrátiť vaše vozidlo: Vozidlo v stave, ktorý zodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve, vrátite vášmu predajcovi za garantovanú hodnotu. Táto hodnota zodpovedá výške vašej splátky v rámci alternatívneho financovania.

Vaše výhody.

  • Maximálna flexibilita na konci platnosti zmluvy
  • Flexibilná akontácia
  • Fixné mesačné splátky
  • Garancia vzatia späť na konci platnosti zmluvy
  • Garantovaná zostatková hodnota

Výhody pre obchodných zákazníkov.

  • Vozidlo je v účtovnej súvahe súčasťou investičného majetku
  • Možnosť uplatniť si odpisy

Lorem Ipsum