Lízing.

  

Za používanie vášho Mercedesu platíte mesačne počas celej doby splácania fixnú lízingovú splátku s pevnou úrokovou sadzbou.

Vaša mesačná splátka sa odvíja od výšky akontácie, doby trvania vašej zmluvy, počtu najazdených kilometrov a očakávanej zostatkovej hodnoty transportéra.

Vozidlo zostáva vo vlastníctve spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services. Po ukončení lízingovej zmluvy môžete vozidlo vrátiť predajcovi Mercedes-Benz.

Vaše výhody.

  • Nízka viazanosť kapitálu
  • Fixné alebo variabilné mesačné lízingové splátky
  • Flexibilná akontácia a platobné lehoty

Výhody pre obchodných zákazníkov.

  • Platby sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty
  • Žiadne zaťaženie vášho úverového limitu
  • Nízke kapitálové výdavky

Lorem Ipsum