Povinné zmluvné poistenie

Krytie kúpnej ceny

  

Airbag pre vaše financie.

S krytím kúpnej ceny1 môžete svoj transportér Mercedes-Benz nahradiť za pôvodnú kúpnu cenu. Poistné plnenie sa poskytuje pri totálnej škode, krádeži alebo zničení, a to vo výške rozdielu medzi pôvodne zaplatenou kúpnou cenou a reprodukčnou obstarávacou cenou, ktorá je predmetom vášho poistenia s úplným krytím. Krytie kúpnej ceny možno uzatvoriť pre nové a ojazdené transportéry Mercedes-Benz používané na vlastné účely (vek vozidla pri uzatvorení zmluvy maximálne 6 rokov), ako aj pre predvádzacie vozidlá.

Vaše výhody:

  • Žiadna spoluúčasť vo výške 1 000 eur pri následnej kúpe v priebehu 6 mesiacov u autorizovaného predajcu Mercedes-Benz
  • Individuálny výber doby trvania zmluvy v rozsahu 12 až 48 mesiacov
  • Krytie kúpnej ceny sa uplatňuje aj pri cudzom zavinení, ak má byť škoda uhradená z povinného zmluvného poistenia vinníka
  • Fixné výšky poistného v závislosti od konštrukčného radu
     
1

https://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/van/home/financial_services/insurance/purchase_price_protection.html