Havarijné poistenie

Poistenie pre transportéry.

  

Či už ide o poistenie s úplným resp. čiastočným krytím alebo o povinné zmluvné poistenie: Na základe zladenia s ponukou vozidiel od Mercedes-Benz vám ponúkame služby profesionálneho partnera za atraktívnych podmienok.

Okrem toho vám ponúkame atraktívne zľavy z ceny poistenia v prípade vybavenia vášho vozidla bezpečnostnými prvkami Mercedes-Benz.

V prípade nehody bude vaše vozidlo prepravené k najbližšiemu servisnému partnerovi Mercedes-Benz. Pre zvyčajnú kvalitu Mercedes-Benz, a to aj v prípade opráv zapríčinených nehodou.

Vaše výhody.

  • Povinné zmluvné poistenie (voliteľne poistenie s úplným alebo čiastočným krytím)
  • Odškodnenie vo výške ceny nového vozidla v prípade totálnej škody po dobu 12 mesiacov a po dobu 6 mesiacov v prípade odcudzenia vozidla (po prvej registrácii pri prvom vlastníctve)
  • Zaručená kvalita: Zvoľte si najbližší servis Mercedes-Benz pre vykonanie servisných prác na vašom vozidle.
  • Všetky špeciálne výbavy dodané z výroby sú takisto poistené.
  • 24-hodinová nehodová linka: rýchla a kompetentná pomoc 24 hodín denne