Komfort a bezpečnosť: digitálny servisný zošit
Digitálna servisná správa

Komfort a bezpečnosť: digitálny servisný zošit

Digitálny servisný zošit

Vaše servisné údaje na vyvolanie

Digitálny servisný zošit1 nahrádza bežnú servisnú knižku a umožňuje vášmu servisnému partnerovi Mercedes-Benz bezpečne a presne zdokumentovať všetky vykonané servisné práce.

Digitálny servisný zošit je počas celej životnosti transportéra bezpečne a chránene uložená v centrálnej databáze Mercedes-Benz a v prípade potreby možno pre vás vytvoriť kompletnú servisnú históriu.

Vyššia bezpečnosť v prípade straty

Ak by niekedy došlo k strate vášho digitálneho servisného zošitu, tak sa dokážeme online dostať k servisným údajom vášho transportéra a kedykoľvek vám vieme poskytnúť príslušné informácie.

Vyšší komfort v zahraničí alebo pri zmene servisnej dielne

K servisným údajom vášho transportéra sa dokážeme dostať aj v zahraničí. Tak vám môže byť kdekoľvek poskytnutá rýchla a profesionálna pomoc. Okrem toho vám poskytujeme istotu, že váš digitálny servisný zošit bude po pobyte v zahraničí alebo zmene servisnej dielne plynulo vedená ďalej.

Vyššia stabilita hodnoty vďaka ochrane proti sfalšovaniu

Digitálny servisný zošit s ochranou proti sfalšovaniu dokumentuje počty najazdených kilometrov a rozsahy vykonaných servisných prác. To môže zvýšiť hodnotu vášho transportéra Mercedes-Benz pri jeho opätovnom predaji. Aj pri kúpe ojazdeného vozidla ponúka kupujúcemu dodatočnú istotu v otázke informácií o servisnej histórii.

1

K dispozícii pre transportéry od októbra 2012.