Servis v cene vozidla pre podnikateľov | Mercedes-Benz
Servis v cene vozidla pre vaše úžitkové vozidlo

Servis v cene vozidla

Servis v cene vozidla

Podmienkou úspešného pôsobenia na trhu automobilov je nesporne aj kvalitný a pohotový servis. Starostlivosti o zákazníka venujeme maximálnu pozornosť.

Našim zákazníkom ponúkame zaujímavú službu: 6 rokov alebo do 160-tisíc kilometrov servis v cene vozidla a údržba vrátane prác a materiálu. Platí pre všetky modely osobných a ľahkých úžitkových vozidiel okrem modelu Sprinter. Keď si náš zákazník spočíta šesťročné servisné náklady, tak zistí, že sme mu venovali minimálne v závislosti od typu vozidla 2-5 tisíc eur.

Na všetky vozidlá Sprinter poskytujeme údržbu 10 rokov alebo do 500 000 km v cene vozidla.

Podmienky servisu v cene vozidla

 1. Servis na 6 rokov alebo do 160 000 kilometrov

 2. Servis na 10 rokov alebo do 500 000 kilometrov

Rozsah servisných úkonov

Realizácia údržby vozidla predpísanej výrobcom Mercedes-Benz AG, čo znamená údržba na danom type vozidla presne podľa rozsahu prác popísanom v systéme ASRA, vrátane poskytnutia k tomu potrebných náhradných dielov (motorový olej, olejový filter a predfilter, gumičky stieračov pri každej druhej návšteve, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, sviečky) s výnimkou pohonných hmôt.

Servisné úkony nie sú odstraňovanie škôd spôsobených:

 • nehodou alebo násilím
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročenie záťaže, otáčok motora, nedodržanie návodu na obsluhu
 • zmenami na vozidle prevádzaných treťou osobou
 • používaním neoriginálnych ND a príslušenstva

ako aj

 • prevádzanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku opotrebenia (brzdové obloženie, spojka, drážkový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy...)
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody (akumulátor, pneumatiky...)
 • náklady na odťah
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy laku
 • dopĺňanie prevádzkových náplní (motorový olej, náplň do ostrekovačov, brzdová kvapalina...)

Čo je zákazník povinný:

 • vždy pristaviť vozidlo v rámci predpísaných technických prehliadok včas
 • vykonať priebežné kontroly, ako i doplnenie stavu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, mazadiel, náplne do ostrekovačov, tlaku pneumatík na vlastné náklady

Servisné výkony budú realizované výhradne v zmluvných dielňach siete MB na Slovensku.