Digitálny servisný zošit - súkromní zákazníci | Mercedes-Benz

Komfort a bezpečnosť: digitálny servisný zošit

Digitálny servisný zošit

Vaše servisné údaje na vyvolanie

Digitálny servisný zošit1 nahrádza vašu klasickú servisnú knižku a umožňuje vášmu servisnému partnerovi Mercedes-Benz bezpečné a presné zdokumentovanie všetkých vykonaných servisných prác.

Digitálny servisný zošit je počas celej životnosti dodávky bezpečným a chráneným spôsobom uložená v centrálnej databáze Mercedes-Benz a v prípade potreby pre vás možno vygenerovať kompletnú servisnú históriu.

Viac bezpečnosti v prípade straty

Ak by ste váš digitálny servisný zošit niekedy stratili, tak sa dokážeme kedykoľvek online dostať k servisným údajom vášho vozidla Mercedes-Benz a poskytnúť vám príslušné informácie.

Vyššia miera komfortu v zahraničí alebo pri zmene servisu

K servisným údajom vášho vozidla Mercedes-Benz sa dokážeme dostať aj v zahraničí. Vďaka tomu vám všade dokážeme rýchlo a profesionálne pomôcť. Okrem toho vám dávame istotu, že váš digitálny servisný zošit je po pobyte v zahraničí alebo zmene servisu plynulo vedený ďalej.

Vyššia miera zachovania hodnoty vďaka zaisteniu proti sfalšovaniu

Digitálny servisný zošit so zaistením proti sfalšovaniu dokumentuje počty najazdených kilometrov a rozsahy vykonaných servisných prác. To môže zvýšiť predajnú cenu vášho vozidla Mercedes-Benz. Aj v prípade kúpy ojazdeného vozidla ponúka kupujúcemu vďaka informáciám o servisnej histórii dodatočnú istotu.

1

K dispozícii pre automobily na voľný čas a obytné automobily od októbra 2012.