DISTRONIC

Dokáže odbremeniť pri jazdách po diaľnici a v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom.

Aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC dokáže udržiavať vodičom nastavený odstup od vozidla idúceho pred ním a odbremeniť vodiča napríklad pri jazdách po diaľnici alebo v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom. Systém samočinne zrýchľuje vozidlo a spomaľuje ho maximálne s polovičným brzdným výkonom tak, aby sa udržal bezpečnostný odstup.

Ak systém rozpozná potrebu intenzívnejšieho brzdenia, aktivuje sa vizuálne a zvukové varovanie vodiča, aby tento v prípade potreby sám zabrzdil vozidlo. V prípade hroziacej kolízie zasiahne aj aktívny asistent brzdenia s cieľom zabrániť dopravnej nehode.